Språk/Language

Äldreomsorg

Finspångs kommun tillhandahåller olika former av insatser för den som behöver hjälp och stöd i vardagen. Det kan handla om hemtjänst, färd­tjänst eller särskilt boende. 

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun

Äldreomsorgsplanen ska ange en inriktning för den framtida planeringen av äldreomsorgen i kommunen. I planen som avser perioden 2016-2021 anges ett antal utvecklingsområden som ska behandlas under perioden.

Värdighetsgarantier

Finspångs kommun har via fokusgrupper tagit fram tre områden för lokala värdighetsgarantier:

  • Gott bemötande genom att personalen är lyhörd och empatisk.
  • Respektera kundens hem. Mötet ska ske på brukare och kunds villkor i samförstånd.
  • Komma på avtalade tider och att ta kontakt om tiden förskjuts mer än 30 minuter.

Läs mer om äldreomsorgen

Se filmer om vår verksamhet

Hemtjänsten

I filmen får du en inblick i ett besök hemma hos en kund som har hemtjänst. Du möter två medarbetare som berättar om hur det är att jobba inom hemtjänsten.

Särskilt boende

Möt tre medarbetare som berättar om sin vardag och varför de valt att arbeta på ett särskilt boende. I filmen träffar vi också några boende.

Kontakt

Joachim Samuelsson
Verksamhetschef särskilt boende
Sektor vård och omsorg

0122-850 44
joachim.samuelsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Josefin Linde Axelsson
Verksamhetschef hemtjänst
Sektor vård och omsorg

0122-857 72
josefin.linde-axelsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG

Maria Frisäter
Verksamhetschef hälso- och sjukvårdsorganisationen / myndighetskontoret
Sektor vård och omsorg

0122-858 99
maria.frisater@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG

Åsa Karlsson
Sektorschef
Sektor vård och omsorg

0122-858 47
asa.karlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång