Finspångs kommun

Språk/Language

Landsbygd och orter

Finspångs kommun består av stora landsbygdsområden, speciellt i kommunens norra delar. I kommunen finns ett antal bruksorter där Finspång är den största.

Röda hus vid grusväg i Borggård.

I de flesta av bruksorterna på landsbygden finns det fortfarande industriell verksamhet som har internationella kontakter. Orterna och områdena runt dem präglas av stolthet och ett stort engagemang i utvecklingsfrågor.

Orter i Finspångs kommun

Kontakt

Kikki Liljeblad
Utvecklingsstrateg
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-853 01
kikki.liljeblad@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång