Språk/Language

Föräldraskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Därför behöver vi ta reda på vilka föräldrarna är till alla barn som föds i kommunen. Det handlar bland annat om barnets rätt att få veta sitt eget ursprung och om rätt till försörjning och arv.

Den 1 januari 2022 träder nya regler om föräldraskap i kraft.
Från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst som skatteverket tillhandahåller.

Föräldrar som inte är gifta med varandra, är myndiga och folkbokförda i Sverige kan under 14 dagar efter barnets födelse bekräfta sitt föräldraskap digitalt. I samband med den digital bekräftelse kan ni som föräldrar göra en anmälan om gemensam vårdnad för barnet.

Om föräldraskapet inte bekräftas digitalt inom 14 dagar blir du kallad till familjerätten.

Det är dock viktigt att påpeka att du kan fortfarande göra en bekräftelse genom ett besök på familjerätten om du hellre vill detta. Kontakta oss då för mer information.

Du kan redan nu läsa mer information via länk till Mfof.

 

Kontakt

Ingrid Nestor
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-852 94
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Hiva Mostafaie
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-854 22
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ann-Charlotte Thor Gram
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-853 25
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång