Språk/Language

Avlösarservice i hemmet

Syftet med insatsen är att dina närstående ska få möjlighet till avlastning i omvårdnadsarbetet för att:

  • utföra sysslor
  • genomföra egna aktiviteter
  • föräldrar ska kunna engagera sig i övriga familjemedlemmar så som syskon
  • återhämta sig (ej arbete).

Avlösaren ansvarar för att du får ditt omvårdnadsbehov tillgodosett genom att följa familjens rutiner i överenskommelse med närstående.

Insatsen ska utgå från ditt hem och omfattar främst att finnas till hands för aktiviteter inom hemmet. Insatsen syftar inte till att utföra sådana sysslor i hemmet som kan sammanfalla med föräldra-, make- och makaansvaret.

Avlösarens uppgift är att vara ett stöd för dig i hemmet under den tid som närstående är i behov av avlastning.

Kontakt

Louise Willner
Enhetschef Östra Finspång
Sektor social omsorg

0122-850 90
louise.willner@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Carina Jansson
Enhetschef centrum och västra Finspång
Sektor social omsorg

0122-854 92
carina.jansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Elin Hansson
Samordnare
Ledsagning/Avlösare öst och väst

0122-859 97
elin.hansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång