Finspångs kommun

Språk/Language

Nyhemsskolan förskole­klass till årskurs sex

Nyhemsskolan i Finspångs centralort är en skola som präglas av arbetsglädje, trygghet och trivsel som möjliggör och stimulerar eleven att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Barn leker på skolgården.

Vi arbetar aktivt för att barnen ska lära sig att acceptera individuella skillnader och uppskatta varandras olikheter. Vi har noll­tolerans mot mobbing och arbetar förebyggande mot det.

Vision

På Nyhemsskolan får eleverna den bästa starten för ett livslångt lärande! Verksamheten på Nyhemsskolan präglas av lärande, arbetsglädje, trygghet och trivsel.
Eleverna och elevernas lärande är i fokus och vi har en övertygelse om att alla kan och vill utvecklas. Vi ser till elevens hela skoldag (skola och fritidshem) och vi vill motivera och skapa lärande och lärmiljöer som präglas av inkludering, variation och interaktivitet.

Fritidshemmet är öppet vardagar från kl. 6-18, för alla barn från förskoleklass till det år man fyller 12 år.

Verksamheten styrs av läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll.

Det finns gott om lekmateriel att välja på. Inomhus har vi ljusa fina lokaler som är anpassade till vår verksamhet. Vi har hela huset för oss själva.

Utomhus har vi en rejäl skolgård med ett litet skogsparti. Man kan gunga, leka i sanden, spela fotboll och innebandy.

Anmälan om plats, ansökan om lovplats, anmälan av tillsynstid, inkomstuppgifter och uppsägning av plats finns på höger sida med rubriken Fritidshem.

I förskoleklass sätts grunden för ditt barns fortsatta utbildning och lärande. Förskoleklassen är lite som ett mellanting mellan förskola och skola – en mjukstart i grundskolan där ditt barn får bekanta sig med skolmiljön och har skolplikt.

Kontakt

Nyhemsskolan F-6
Expeditionen

0122-856 70, 0122-856 68
nyhemsskolan@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång

Anna Wahl
Rektor
Nyhemsskolan F-6

0122-855 35
anna.wahl@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång

Therese Cloffe
Administratör
Nyhemsskolan F-9, anpassad grundskola

0122-856 68
therese.cloffe@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång

Annelie Palm
Administratör
Nyhemsskolan F-9 och anpassad grundskola

0122-856 70
annelie.palm@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång