Språk/Language

Beroende och missbruk

Socialtjänsten i Finspångs kommun ansvarar tillsammans med Region Östergötland för behandling av missbruk och beroende av alkohol, narkotika och spel.

Öppenvård

I första hand prövas möjlighet till behandling i öppenvård inom socialkontorets vuxenenhet. Öppenvård kan även bedrivas med gemensamma insatser från olika verksamheter. Dessa är individuellt anpassade samt utifrån beviljade bistånd från kommunens socialkontor.

Externbehandling

Om du önskar behandling på behandlingshem tar du kontakt med socialkontorets mottagning. Där utreder en socialsekreterare vilka behov du har och om behov av extern behandling föreligger.

Under 19 år

Är du under 19 år och önskar hjälp för missbruksproblem ska du kontakta socialkontorets mottagningstelefon. Du kan få ett informationssamtal på behandlingsteamet för råd och stöd i frågan.

Kontakt

Socialkontoret
Socialtjänsten

0122-850 00
socialtjanst@finspang.se

Telefontid: Måndag-torsdag kl. 8–16:30, fredag kl. 8–16. Lunchstängt 12-13. Om du ringer under kontorstid så fråga efter mottagningen. Övrig tid: Kontakta socialjouren i Norrköping på 011-15 22 83 .

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Behandlingsteamet vuxenenheten IFO
Finspångs kommun

0122-853 50

Telefontid: måndag-fredag kl. 8.15-10.00, övrig tid telefonsvarare.

Vallonvägen 15, 612 30 Finspång

Kristina Muda
Gruppchef
Vuxenenheten IFO

0122-854 27
kristina.muda@finspang.se

Vallonvägen 15, 612 30 Finspång

Linda Ulriksson
Verksamhetschef
Individ- och familjeomsorg

0122-853 16
linda.ulriksson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång