Språk/Language

Beroende och missbruk

Socialtjänsten i Finspångs kommun ansvarar tillsammans med Region Östergötland för behandling av missbruk och beroende av alkohol och narkotika.

Öppenvård

I första hand prövas möjlighet till behandling i öppenvård. Socialtjänstens öppenvårdsmottagning i Finspång heter Behandlingsteamet.

Externbehandling

Om du önskar behandling på behandlingshem tar du kontakt med myndighetskontoret. Där utreder en socialsekreterare vilka behov du har och om behov av extern behandling föreligger.

Under 19 år

Är du under 19 år och önskar hjälp för missbruksproblem ska du vända dig till Exitus som är en mottagning för ungdomar till och med 26 år, deras kompisar eller föräldrar som har frågor eller bekymmer som rör alkohol eller andra droger.

Kontakt

Behandlingsteamet
Finspångs kommun

0122 - 853 50
kommun@finspang.se

Telefontid mån-fre 08.15-10.00, övrig tid telefonsvarare.

Vallonvägen 15, 612 30 Finspång

Kristina Muda
Gruppchef
Behandlingsteamet

0122-854 27
kristina.muda@finspang.se

Vallonvägen 15, 612 30 Finspång