Finspångs kommun

Språk/Language

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vård och omsorg

Finspångs kommun samarbetar med Linköpings universitet och erbjuder dig som studerar till sjuksköterska, socionom, fysioterapeut samt arbetsterapeut att göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i Finspång.

Sjuksköterskestudent

VFU erbjuds på särskilt boende samt i hemsjukvård för dig som går i termin 1, termin 3, termin 5 samt termin 6.

Socionomstudent

VFU erbjuds inom individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd, vård och omsorg, LSS samt inom utbildning för dig som går i termin 5. Sektorernas utbud av VFU-platser kan skilja mellan vår- och hösttermin.

Fysioterapeutstudent

VFU erbjuds på särskilt boende samt i hemsjukvård för dig som går i termin 2.

Arbetsterapeutstudent

VFU erbjuds på särskilt boende samt i hemsjukvård för dig som går i termin 2. För termin 3 samt 4 och 6 erbjuds placering med inriktning LSS och psykiatri.

Vi arbetar för att ge samtliga studenter den bästa utbildningen inför framtiden. Som stöd i vårt arbete har vi en förankrad ledningsdeklaration med tre ledstjärnor:

  • ANSVAR
  • SERVICEANDA
  • UTVECKLING

Vårt mål är att göra din VFU-period så lärorik som möjligt!

Kontakt

Hanna Gustafsson
Sjuksköterska / Huvudhandledare

hanna.gustafsson@finspang.se

Lena Johansson
Fysioterapeut / Arbetsterapeut / Huvudhandledare

lena.johansson3@finspang.se

Helga Waerme
Socionom / Huvudhandledare

helga.waerme@finspang.se