Finspångs kommun

Språk/Language

Opus ute

Opus ute utgår ifrån Röda stugan på Arena Grosvad. Opus ute är en rörlig grupp med fokus på landskapsvård utifrån uppdrag som finns runt om i hela kommunen. De har ett nära samarbete med arbetsmarknadsenheten.

Vårt uppdrag

I Opusgruppen är ingen dag den andra lik.
De utför landskapsvård och arbetsuppgifterna styrs av uppdrag som finns runt om i kommunen. Det kan vara att röja sly, skotta snö, kratta löv, klippa gräs, rensa ogräs, plocka skräp med mera.

En del uppdrag får Opus ute till sig från AME, andra hittar de själva ofta på väg till eller från uppdrag.

Stående uppdrag de gör varje vecka är att städa busskurerna i centrala Finspång. De plockar skräp, byter soppåse, putsar rutorna och ser till att det blir fint.

De har även samverkan med Vallonbygden och varje vecka plockar vi skräp på Hårstorp.

Opusgruppen har en vedklyv som de använder att klyva och packar vedpåsar.

Instagram

Du kan följa och se mer av Opus utes verksamhet på Instagram @dvopusfinspang

Kontakt med handledare i daglig verksamhet

Besöksadress:
Grosvadsvägen 3
612 41 Finspång

Telefon 070-207 92 80

Kontakt

Frida Nylund
Enhetschef Daglig verksamhet
Sektor social omsorg

0122-858 79
frida.nylund@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång