Finspångs kommun

Språk/Language

Finspång blir köping år 1942

Första januari 1942, mitt under andra världskriget, blev Finspång köping. Här kan du läsa mer om hur Risinge landskommun blev Finspångs köping och se några bilder från firandet under det kalla nyåret 1942.

Efter 1862 års kommunalförordningar inrättades Risinge landskommun som en av cirka 2 ­500 kommuner, 89 städer och åtta köpingar i Sverige. Landskommunen baserades på den äldre indelningen för Risinge socken.

 Karta som visar dåvarande Risinge landskommun som 1942 blev Finspångs köping.

1942 ombildades landskommunen till Finspångs köping som från 1971 tillsammans med Hällestad landskommun och Hävla landskommun blev nuvarande Finspångs kommun.

Landshövdingen omgiven av landstingsman Ivan Larsson och kamrer Ericsson på banketten nyåret 1941-1942 i samband med att Finspång blev köping.

Landshövdingen omgiven av landstingsman Ivan Larsson och kamrer Ericsson på banketten nyåret 1941-1942 i samband med att Finspång blev köping.

Gäster vid supébordet lyssnar på riksdagsman Skoglunds tal på banketten nyåret 1941-1942 i samband med att Finspång blev köping.

Gäster vid supébordet lyssnar på riksdagsman Skoglunds tal på banketten nyåret 1941-1942 i samband med att Finspång blev köping.

Landshövdingen och landstingsmannen Ivan Larsson på banketten nyåret 1941-1942 i samband med att Finspång blev köping.

Landshövdingen och landstingsmannen Ivan Larsson på banketten nyåret 1941-1942 i samband med att Finspång blev köping.

Vaktmästare Håkansson ringer i klockan nyåret 1941-1942 i samband med att Finspång blev köping.

Vaktmästare Håkansson ringer i klockan nyåret 1941-1942 i samband med att Finspång blev köping.

Firande nyåret 1941-1942 i samband med att Finspång blev köping.

Firande nyåret 1941-1942 i samband med att Finspång blev köping.


Firande med brasa nyåret 1941-1942 i samband med att Finspång blev köping.

Firande med brasa nyåret 1941-1942 i samband med att Finspång blev köping.

Landshövding Hamilton håller tal nyåret 1941-1942 i samband med att Finspång blev köping.

Landshövding Hamilton håller tal nyåret 1941-1942 i samband med att Finspång blev köping.


Begreppet köping

År 1862 fick köpingar rätt att bilda egna kommuner och efter 1864 års lagstiftning om fri näringsutövning var det gamla stadsmonopolet helt avskaffat.

För köpingar kom sedan vissa stadsförordningar att gälla som till exemepel brand- och byggnadsstadga samt bestämmelser om stadsplan.

I princip blev en köping som inte bildade egen kommun likställd med municipalsamhälle, en samhällstyp som infördes 1875 och fick fastare utformning 1898.

Då kommunreformen genomfördes 1971 blev Finspångs köping en kommun och heter sedan dess "Finspångs kommun".

Kontakt

Ulla-Karin Karlsson
Arkivarie
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-854 09
kommunarkiv@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Robert Davidsson
Kommunikatör
Kommunikationsavdelningen

0122-851 37, 070-283 06 59
robert.davidsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång