Finspångs kommun

Språk/Language

Jobba inom vård och omsorg

Inom vår verksamhet kan du till exempel arbeta som sjuksköterska, undersköterska, vårdbiträde, fysioterapeut, arbetsterapeut eller dietist. Vad passar dig?

Vårdare och boende gör övningar med hundar

Hos Finspångs kommun ska äldre garanteras en värdig vård med tydliga mål som bygger på den enskildas människas trygghet och integritet. Vården ska också utgå från social och ekonomisk rättvisa. Målet är att den enskilde ska kunna leva ett självständigt liv på sina egna villkor och i sin egen önskade miljö. Sektor vård och omsorg har sex enheter för hemtjänst och sju särskilda boenden inklusive korttidsplatser. Vård och omsorg ansvarar även för kommunens hälso- och sjukvård.

Läs mer om några av våra medarbetare

Se filmer om vår verksamhet

Jobba inom hemtjänsten i Finspångs kommun

Jobba inom hemsjukvården i Finspångs kommun

Jobba inom särskilt boende i Finspångs kommun

Det här är sektor vård och omsorg

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång