Finspångs kommun

Språk/Language

Mellanstadiet på Viggestorps­skolan

På mellanstadiet årskurs 4-6 finns det 170 elever och de är indelade i klass 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B och 6C.

Personal

  • två mentorer i årskurs 4
  • tre mentorer i årskurs 5
  • tre mentorer i årskurs 6
  • en idrottslärare
  • en musiklärare
  • en textilslöjdslärare
  • en trä- och metallslöjdslärare
  • en specialpedagog/speciallärare
  • fyra elevcoacher
  • två elevassistenter

Viggestorpsskolans mellanstadium består av sju klasser i tre årskurser.

Till årskurs fyra tillkommer eleverna som gått förskolan till år tre på Svälthagsskolan.

Klasserna blandas till år fyra för att alla elever ska känna sig som Viggestorpsskolans elever.

Bland pedagogerna har vi en hög andel behöriga lärare samt engagerade elevassistenter och elevcoacher. Alla våra elevers framgång är något som ligger oss alla väldigt varmt om hjärtat. Därför är arbetet med Viggestorpsskolans ledstjärnor, ökad måluppfyllelse, trygghet och studiero samt kraften i sin egen ansträngning, något som genomsyrar det dagliga arbetet hos oss på mellanstadiet. Genom detta konstruktiva arbete hoppas och tror vi att eleverna kommer väl rustade inför högstadiets utmaningar.

Kontakt

Viggestorpsskolan

0122-855 95
viggestorpsskolan@finspang.se

Torstorpsvägen 2, 612 34 FINSPÅNG

Mer information