Finspångs kommun

Språk/Language

Gemensamma arbets­sätt för en bättre och effektivare vård

Finspångs kommun och Region Östergötland diskuterar hur vi ska förbättra upplevelsen och kvaliteten av vården. Smidigare utskrivningar och bättre kommunikation mellan hemsjukvård och vårdcentral är ett exempel.

Som patient hamnar du antingen i kommunens eller regionens vård. Målet är att du inte ska märka någon skillnad vem som utför vården eller när ansvaret förflyttas mellan region och kommun. Därför behöver kommunen och regionen hitta gemensamma arbetssätt och nya vägar som är gynnsamma för alla.

I omställningen till Nära vård samverkar region och kommun för att göra vården mer effektiv. Tanken är att förbättra besluten kring patienten och snabbare kunna ge rätt hjälp. De som behöver vårdas i hemmet ska också få ökade möjligheter till hemsjukvård.

Maria Frisäter, verksamhetschef inom sektor vård och omsorg i Finspångs kommun.

Maria Frisäter, verksamhetschef

– Vi vill anpassa oss i stället för att patienten ska behöva göra det. Om de vill bo kvar ska de kunna få den vård som de behöver hemma. Men det kräver en ännu bättre dialog mellan kommun och region, säger Maria Frisäter, verksamhetschef inom vård och omsorg på Finspång kommun.

Bakom diskussionerna står medarbetare som arbetar i dessa processer i vardagen. Det kan vara till exempel sjuksköterskor, läkare och administrativ vårdpersonal. Tillsammans utbyter de idéer, kunskap och erfarenheter för att utveckla vårdkvaliteten i Finspångs kommun. Arbetet startade under 2022 och förväntas fortsätta att vara en del i arbetet med ständiga förbättringar även framöver.

Kontakt

Åsa Karlsson
Sektorschef
Sektor vård och omsorg

0122-858 47
asa.karlsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång