Språk/Language

Barn, ungdom och familj

Socialtjänsten ska verka för att barn, som bor i kommunen, växer upp under trygga förhållanden. Särskild uppmärksamhet ska ägnas de barn som riskerar att utvecklas på ett sätt som kan vara till skada för dem.

I Föräldrabalken finns bestämmelser om vilka skyldigheter föräldrar har mot sina barn och vilken omsorg barnen har rätt till. Det är dessa bestämmelser och framförallt socialtjänstlagen (SoL) som utgör grunden för socialtjänstens arbete med barnfamiljer.

Efter en ansökan eller anmälan utreder socialsekreterare på myndighetskontoret tillsammans med dig och din familj behovet av eventuella stöd- eller behandlingsinsatser.

Dessa behandlingsinsatser utför sedan personal på familjeteamet respektive ungdomshälsan tillsammans med familjen.

Läs mer om våra verksamheter som erbjuder hjälp och stöd till barn, ungdomar och familjer.

Kontakt

Ann-Charlotte Thor Gram
Gruppchef Barn och ungdom
Sektor social omsorg

0122-853 25
ann-charlotte.thor.gram@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Liselotte Andersson
Gruppchef, myndighetskontoret
Sektor social omsorg

0122-850 99
liselotte.andersson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång