Finspångs kommun

Språk/Language

Familjehem, jourhem, kontakt­familj och kontakt­person

Du som kan och vill erbjuda ett barn eller ungdom en trygg tillvaro och miljö kan bli familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Som familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller som kontaktperson gör du en viktig insats för ett barn eller ungdom som behöver trygghet och samtidigt får du väldigt mycket tillbaka.

Finspångs kommun letar efter personer som är engagerade, intresserade och har känslomässigt utrymme för att hjälpa barn och ungdomar. Du behöver ingen tidigare utbildning – vi ger dig den utbildning du behöver.

Om du kan och vill ge ett barn eller en ungdom en trygg miljö, kontakta våra familjehemssekreterare. Du hittar kontaktuppgifter på sidorna nedan, där du kan läsa mer om vad de olika uppdragen innebär.

Läs om de olika uppdragen

Kontakt

Linda Ulriksson
Verksamhetschef
Individ- och familjeomsorg

0122-853 16
linda.ulriksson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Liselotte Andersson
Gruppchef
Individ och familjeomsorg

0122-850 99
liselotte.andersson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång