Finspångs kommun

Språk/Language

Jobba inom ledning, utveckling och administration

Inom vår verksamhet kan du till exempel arbeta som administratör, lönespecialist, registrator, ekonom, chef, strateg eller utredare. Vad passar dig?

Annica sitter vid skrivbord

Som medarbetare inom utveckling och ledning får du vara delaktig i alla de demokratiska processer som ryms inom kommunal verksamhet.

Här hanteras budget och den ekonomiska styrningen för kommunens måluppfyllelse. Vi arbetar strategiskt inom områden som integration, folkhälsa, kultur, turism, samhällsplanering, samverkan med näringslivet, internationella frågor och digitalisering.

Vi arbetar även med den interna och externa kommunikationen för att stötta våra verksamheter och för att informera allmänheten om alla spännande saker som händer i vår kommun.

Hos oss finns även HR-avdelningen som ser till att vi har en bra arbetsmiljö och värnar om medarbetaren ur ett arbetsgivarperspektiv och marknadsför Finspångs kommun som arbetsgivare. Vi är extra stolta över att jobba med de 17 globala hållbarhetsmålen inom agenda 2030.

Läs mer om några av våra medarbetare

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång