Språk/Language

Björkhagens förskola

Björkhagen är en av två förskolor i Sonstorp belägen cirka en mil från Finspång. Förskolan har ett bra läge nära till skogen och många andra fina områden som som erbjuder spännande lärmiljöer i närheten.

Björkhagens förskola. Ett rött envåningshus med gräsmatta och ett träd framför.

I skogen och närmiljön är vi ofta och upptäcker nya saker varje säsong. Vi är på äventyr där och utforskar tillsammans. Att lära och utvecklas tillsammans ger glädje till både barn och vuxna. För att göra detta är det viktigt att barnen känner sig trygga. Därför lägger vi tyngd på att alla blir uppmärksammade i den dagliga verksamheten och skapar en känsla av gemenskap och respekt för att alla får vara den de är.

Vi tror på det kompetenta barnet och att de ska få ha inflytande över vår verksamhet. Därför får barnen vara delaktiga i utformandet av den och i beslut som tas, som hur vi utvecklar våra miljöer och den dagliga verksamheten. Barnens tankar och idéer tas tillvara på för att visa att det de säger är värdefullt.

Vi tror att barnen har en vilja att utvecklas och bli självständiga och arbetar för att de ska få utrymme för att bli det. Vi gör det genom både planerade och spontana aktiviteter.

Leken är grunden i vår verksamhet

Verksamhet

Leken är grunden i vår verksamhet. Vi övar på lekens olika lekkoder, turtagning och samspel. Våra lek- och lärmiljöer är den tredje pedagogen och syftar till inspiration och utveckling. Vi försöker anpassa delar av miljön efter barnens intressen och de projekt vi arbetar med för stunden. I Sonstorp finns en gymnastiksal som vi är i regelbundet. Där får vi träna motorik, leka samarbetslekar och en massa andra roliga saker

Planeringsdagar

Studiedagar i förskolan

Förskolan har stängt fyra dagar per läsår. Då deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om du har behov av plats även under dessa dagar tar du kontakt med förskolechefen på ditt barns förskola.

Förskolan är stängd följande dagar läsåret 2022/2023:

  • 15 augusti
  • 21 november
  • 9 januari
  • 19 juni

Kontakt

Björkhagens förskola
Hagvägen 4, 612 94 Finspång

072-560 50 32

073-082 39 11

bjorkhagens.forskola@finspang.se

Susanne Pettersson
Rektor
Förskolans ledningsteam

0122-855 47
susanne.pettersson2@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Anna Andersson
Administratör
Förskolans ledningsteam

0122- 853 55
anna.andersson@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång