Språk/Language

Inspelade möten med kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för alla. Du välkommen att närvara när kommunfullmäktige sammanträder eller lyssna på mötet i efterhand.

Dagen efter kommer ljudfilen från mötet att finnas på den här sidan. Du kan då lyssna på hela mötet och söka dig fram till en viss punkt i dagordningen.

Kontakt

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång