Språk/Language

Inspelade möten med kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för alla. Den sista onsdagen varje månad är du välkommen att närvara när kommunfullmäktige sammanträder.

Lyssna på mötet i efterhand

Du kan även lyssna på mötet i efterhand. Dagen efter kommer ljudfilen från mötet att finnas på den här sidan. Du kan då lyssna på hela mötet eller gå direkt till en viss punkt i dagordningen.

Just nu sker ingen inspelning

På grund av ny teknisk utrustning i sessionssalen sker ingen inspelning av kommunfullmäktiges möten från och med oktober 2019. Ny teknik för inspelning utreds just nu.

Kontakt

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansliavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång