Finspångs kommun

Språk/Language

Kulturarv och kulturmiljöer

Finspångs kommun strävar efter ett hållbart samhälle med kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas för att skapa en attraktiv kommun och livsmiljö.

Takmålning från St Maria kyrka

Kulturmiljö­program

Kulturmiljöprogrammet ska sprida kunskap om bebyggelsen och dess kulturhistoriska värden. Genom att tidigt i den fysiska planeringen utgå från varje plats specifika förutsättningar ökar möjligheterna att ta tillvara på kulturarvet som en positiv resurs. Kulturmiljö­programmet ska fungera som ett arbetsredskap för beaktande av kulturmiljöers värden inom samhälls­planeringen.

Det ska även fungera som ett kunskapsunderlag till de som äger, bebor eller brukar kultur­miljöerna. Programmet är inte juridiskt bindande utan innehåller riktlinjer för hur kultur­miljöer ska kunna användas, utvecklas och tas tillvara.

Vad är en kulturmiljö?

En kulturmiljö är den av människan skapade fysiska miljön. Människans påverkan på sin om­givning har varierat över tid och avsatt en rad olika spår som är mer eller mindre tydliga i landskapet.

Den svenska industrins vagga

Finspångs kommuns kulturmiljöprogram "Den svenska industrins vagga" finns som en digital version av det program som kommunfullmäktige antog i juni 2015. Inga texter är justerade för att passa det digitala formatet vilket gör att sidhänvisningar syftar till den bok (Kulturmiljö­program i pdf-format) som fullmäktige tog beslut om.

Kulturmiljöprogrammet är en omfattande inventering och historiebeskrivning av Finspång från då till nu. För att tillgängliggöra materialet för fler har den digitaliserats.

Kulturmiljöinventeringar 1971–1979

Under 1970-talet genomförde fotografen Olof Backström inventeringar av byggnader i kommunens dåvarande fyra församlingar.

Finsponga bilder

Läs minnesskriften från dåvarande STAL 1943 som togs fram med anledning av företagets 30-årsjubileum.

Kontakt

Karolina Bransell
Kulturutvecklare
Kulturhuset

0122 - 850 58
karolina.bransell@finspang.se

Bergslagsvägen 29, 612 30 Finspång