Finspångs kommun

Språk/Language

Högskolestudier

Vuxenutbildningen i Finspång är en mötesplats för högskolestuderande.

Vi arbetar för att ge invånarna i Finspångs kommun bra möjligheter till distans- och högskolestudier på hemmaplan. Här finns tillgång till teknisk utrustning och rum för enskilt arbete eller i grupp. Lokalerna är öppna för dig som studerar enskilt eller i grupp.

Två män samarbetar vid datorer.

Kontakt

Vuxenutbildningen

0122-855 20
vuxenutbildningen@finspang.se

Ekmans väg 12, 612 36 Finspång

Helena Hellström
Rektor
Vuxenutbildningen

0122-852 99
helena.hellstrom@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Christer I:son Friberg
Samordnare, grund- och gymnasiekurser
Vuxenutbildningen

072-085 73 57
christer.ison.friberg@finspang.se

Cathrine Ottosson
Administratör SFI
Vuxenutbildningen

0122-855 20
cathrine.ottosson@finspang.se