Finspångs kommun

Språk/Language

För dig som är utsatt för våld

För dig som är eller har blivit utsatt för våld finns det stöd och hjälp att få. Finspångs kommun erbjuder hjälp via våra hjälpkontakter.

Har du blivit utsatt för våld? Känner du dig hotad, rädd eller isolerad?

Att vara utsatt för våld är att vara utsatt för brott. Våldet ger upphov till konsekvenser och är ett trauma. Reaktioner som rädsla, skräck och hjälplöshet är normala. Under den tid våldet pågår och även efter det att det har upphört kan det ge symtom som till exempel:

 • Fysiska; magproblem, svårigheter att äta och sova, yrsel, bröst- ryggproblem, huvudvärk, utmattning.
 • Psykiska och känslomässiga; sorg, skuld, skam, ångest, irritation, återkommande mardrömmar, ensamhetskänsla, koncentrationssvårigheter, förvirring, maktlöshet, rädsla som förlamar, lättskrämdhet och depression.
 • Relationsmässiga; svårt att känna tillit, kritiska känslor mot andra, främlingskap mot familj och vänner samt arbetskamrater.

Råd till dig som utsätts för våld

 • För dagbok
  Anteckna varje gång han/hon slår och hotar dig eller barnen med datum. Detta är viktigt till exempel om du väljer att polisanmäla.
 • Berätta för någon
  Tala med någon du har förtroende för om vad du är med om. Även om du inte orkar göra något åt saken just nu finns det i alla fall någon som vet hur du har det.
 • Uppsök läkare för undersökning och vård
  Våga berätta för läkaren om vad du har varit med om. Kräv att läkaren fotograferar synliga skador. Även om du inte vill polisanmäla just nu finns det dokumentation om du senare väljer att anmäla.
 • Ha saker tillgängliga om du måste lämna hemmet
  Identitetshandlingar för dig och dina barn. Andra handlingar som är viktiga för er. Eventuellt viktiga medicinska dokument, recept och mediciner. Telefonnummer och adresser som kan vara speciellt viktiga, Kontobevis, kreditkort och liknande. Nycklar till hemmet.
 • När du har lämnat bostaden
  Avsluta alla abonnemang i ditt namn som är knutna till bostaden. Ändra postadress.
 • Vid skilsmässa
  Om du bestämmer dig för att ansöka om skilsmässa och har gemensamma barn anlita en egen advokat.

Stöd av Finspångs kommun och våra hjälpkontakter

Det är samhällets ansvar att stödja och hjälpa kvinnor, barn och män som lever med eller har upplevt våld. Du kan få stöd och hjälp genom Finspångs kommun och våra hjälpkontakter.

På socialkontoret kan du prata med en socialsekreterare.

0122-850 00

Socialjouren hjälper dig med akuta problem på kvällar och helger.

011-15 22 83

Vårdcentralen kan bistå med kompetens som kan stödja och lyssna på dig. Är du i behov av de är du välkommen att kontakta Vårdcentralen:

010-10 59 260
Telefontider: vardagar kl. 8-16.

Polisen gör utredningar och tar emot anmälningar. De kan även ge vägledning, erbjuda trygghetspaket efter hot och riskbedömningar. Polisen kontaktar åklagare och beställer rättsintyg, en utförlig dokumentation av skador, och tar emot ansökan om kontaktsförbud.

114 14

Ring 112 om situationen är akut!

Kontakt

Socialkontoret
Socialtjänsten

0122-850 00
socialtjanst@finspang.se

Socialkontoret har telefontid för privatpersoner måndag-fredag kl. 9-11 och kl. 13-15. Lunchstängt kl. 12-13. För professionella och andra myndigheter har vi öppet vardagar till kl. 16. Övrig tid: Kontakta socialjouren i Norrköping på 011-15 22 83 under kvällstid och helger mellan kl. 16-08.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång