Finspångs kommun

Språk/Language

Jobba inom boende och miljö

Inom vår verksamhet kan du till exempel arbeta som bygglovshandläggare, mark- och exploateringsingenjör, fastighetsstrateg, drifttekniker eller miljö- och hälsoskyddsinspektör. Vad passar dig?

bord med två personer ovanifrån som sitter med fastighetsritningar framför sig

Planeringsenheten arbetar med fysisk planering och samhällsutvecklingsfrågor. Vi planerar för nya bostads- och verksamhetsområden, mark och exploatering, naturvård, geografiska informationssystem, investeringsprojekt, trafik- och skolskjutsplanering.

Bygg- och miljöavdelningen arbetar bland annat med bygglov och miljöfrågor, till exempel kontroll av avlopp och VA-frågor samt livsmedelskontroll av såväl vatten som restauranger. Inom Finspångs kommun finns även en fastighetsavdelning.

Möt våra medarbetare

Film om sektor samhällsbyggnad

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång