Språk/Language

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Syftet med korttidstillsyn enligt LSS är att ge skolungdom över 12 år en meningsfull fritidssysselsättning utanför det egna hemmet då föräldrar eller vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Du ska kunna få tillsyn före och efter skoldagen samt under skollov.

Kontakt

Louise Willner
Enhetschef Östra Finspång
Sektor social omsorg

0122-850 90
louise.willner@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång