Språk/Language

Svälthagsskolan

Svälthagsskolan i Finspångs centralort vänder sig till elever i förskole­klass till årskurs tre och har cirka 110 elever. Skolan satsar på språk-, läs- och skriv­utveckling.

Barn leker i gungor utanför Svälthagsskolan.

Kungsfoto


Varje läsår har Svälthagsskolan ett antal gemensamma aktiviteter. På hösten en hälsovecka och på våren en ”husbytardag” när eleverna byter enhet. Dessutom har skolan friidrottsdag, skridskodag och skidans dag.

Fritidshem

Svälthagsskolan har ett integrerat fritidshem, Björkdungen, som vänder sig till årskurs F-3.

Verksamheten styrs av läroplanens första och andra del: skolans värdegrund och uppdrag, samt övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del fyra med syfte och centralt innehåll.

Öppettider måndag till fredag kl 6-18.

Anmälan om plats, ansökan om lovplats, anmälan av tillsynstid, inkopstuppgifter och uppsägning av plats finns på höger sida med rubriken Fritidshem.

Förskoleklass

Svälthagsskolan har en förskoleklass med 26 elever.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla på Svälthagsskolan ska känna trygghet och arbetsglädje. Eleverna ska möta personal som tar ett gemensamt ansvar för att skapa en arbetsmiljö fri från kränkningar och trakasserier. På Svälthagsskolan är vi alla lika, olika och unika och tillåts vara det.

Kontakt

Svälthagsskolan

svalthagsskolan@finspang.se

Profilvägen 5, 612 35 FINSPÅNG

Louise Åstrand
Rektor
Svälthagsskolan, Björke skola, Blåklintens förskola

0122-850 18
louise.astrand@finspang.se

Profilvägen 5, 612 35 FINSPÅNG