Finspångs kommun

Språk/Language

Svälthagsskolan

Svälthagsskolan i Finspångs centralort vänder sig till elever i förskole­klass till årskurs tre och har cirka 100 elever. Skolan satsar på språk-, läs- och skriv­utveckling.

Barn leker i gungor utanför Svälthagsskolan.

Kungsfoto

Varje läsår har Svälthagsskolan ett antal gemensamma aktiviteter. På hösten en hälsovecka och på våren en ”husbytardag” när eleverna byter enhet. Dessutom har skolan friidrottsdag, skridskodag och skidans dag.

Alla på Svälthagsskolan ska känna trygghet och arbetsglädje. Eleverna ska möta personal som tar ett gemensamt ansvar för att skapa en arbetsmiljö fri från kränkningar och trakasserier. På Svälthagsskolan är vi alla lika, olika och unika och tillåts vara det.

Svälthagsskolan är uppdelad i tre enheter, Björkdungen, Granskogen och Tallbacken. Vår gemensamma skolbarnomsorg finns i Björkdungens fritidshem.

Personal

  • lärare
  • förskollärare
  • specialpedagog
  • lärare i fritidshem
  • elevassistenter.

Inriktning

Svälthagsskolan gör en satsning på språk-, läs- och skrivutveckling. Vi arbetar i svenska med Pilen-materialet. Vi har byggt upp ett rikt bibliotek som förnyas kontinuerligt. I matematik arbetar vi med ”Matematik i egen takt” som bygger på en skriftlig form av huvudräkning.

Verksamheten bygger på fyra hörnstenar:

  • Lek – motorik,
  • Natur – hälsa,
  • Skönlitteratur,
  • Matematik,
  • I so/no arbetar vi med ”stora” teman som till exempel kroppen och rymden.

Svälthagsskolan har ett integrerat fritidshem, Björkdungen, som vänder sig till årskurs F-3.

Verksamheten styrs av läroplanens första och andra del: skolans värdegrund och uppdrag, samt övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del fyra med syfte och centralt innehåll.

Öppettider måndag till fredag kl 6-18.

Anmälan om plats, ansökan om lovplats, anmälan av tillsynstid, inkopstuppgifter och uppsägning av plats finns på höger sida med rubriken Fritidshem.

Svälthagsskolan har en förskoleklass med 23 elever.

Kontakt

Svälthagsskolan

svalthagsskolan@finspang.se

Profilvägen 5, 612 35 FINSPÅNG

Marie Wallbom
Rektor
Viggestorpsskolan, Svälthagsskolan

0122-856 06
marie.wallbom@finspang.se

Torstorpsvägen 2, 612 34 Finspång

Karin Wärn
Biträdande rektor
Viggestorpsskolan, Svälthagsskolan

0122-850 18
karin.warn@finspang.se

Profilvägen 5, 612 35 Finspång