Finspångs kommun

Språk/Language

Nära samarbete i Finspång

På närvårdsavdelningen i Finspång finns lång erfarenhet av Nära vård. Efter flytten till Vårdcentrum Finspång har närheten för medarbetare, patienter och anhöriga ökat.

Finspångs vårdcentrum från ovan i maj 2020.

–Vi har jobbat med nära vård länge, men i och med flytten till Vårdcentrum kan alla verksamheter samverka ännu närmare varandra. Det blir bättre vårdflöden och kortare beslutsvägar, säger Erika Thorsell, vårdenhetschef för närvårdsavdelningen vid närvårdskliniken.

Avdelningen har 14 vårdplatser och patienterna - som främst kommer från Finspång - läggs in från andra avdelningar, från jourcentralen eller vårdcentralen som finns i samma hus och ibland från hemmet.

Nära samarbete

Närvårdsavdelningen och Finspångs kommuns korttidsavdelning ligger på samma våningsplan. Många patienter flyttar till korttidsavdelningen innan de åker hem. Samarbetet mellan kommun och region är gott eftersom verksamheterna finns vägg i vägg på Vårdcentrum Finspång. Verksamheterna kan enklare dela kunskaper med varandra och övergången blir smidigare för patienterna när de inte behöver komma till en ny miljö.

Till närvårdskliniken hör även LAH (lasarettsansluten hemsjukvård) och nattorganisationen som också är en viktig del i den nära vården. LAH-patienter kan vid behov läggas in på närvårds­avdelningen. Regionen och kommunen samverkar sedan länge kring nattorganisationen och regionens medarbetare ansvarar för hemsjukvården och kommunala särskilda boenden på natten.

Genom att ge vården nära patienten kan resor till sjukhusen i Norrköping eller Linköping undvikas när de inte behövs och vårdplatserna där användas till de som har behov av dem. Det blir också närmare för närstående att besöka patienten.

Kontakt

Maria Frisäter
Verksamhetschef hälso- och sjukvårdsorganisationen / myndighetskontoret
Sektor vård och omsorg

0122-858 99
maria.frisater@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG