Finspångs kommun

Språk/Language

Familjeteamet

Familjeteamet erbjuder stöd och behandling till barn och familj och jobbar med barn 0 till 19 år.

Som förälder är du viktig för dina barn, men ibland kan det vara svårt att vara den förälder man vill vara. Då kan man behöva stöd i sitt föräldraskap. Familjer kan behöva stöd och hjälp vid olika tillfällen i livet och behovet av hjälp varierar. Det kan handla om allt från att vilja bolla frågor till att behöva kvalificerat stöd. Oavsett hur ditt behov ser ut är det bra att söka stöd så tidigt som möjligt.

Familjeteamets roll

Familjeteamet erbjuder stöd till föräldrar, barn och ungdomar. Där kan man bland annat få hjälp genom stödsamtal eller familjebehandling utformat efter behov.

Biståndsbeslut

Insatser från familjeteamet kräver biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontorets mottagning eller familjeteamet om du vill veta mer.

Kontakt

Nina Johansson
Gruppchef
Individ- och familjeomsorg

0122-859 00
nina.johansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Linda Ulriksson
Verksamhetschef
Individ- och familjeomsorg

0122-853 16
linda.ulriksson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång