Språk/Language

Svenska för invandrare, sfi

Svenska för invandrare (sfi) är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Du lär dig prata, läsa och skriva på svenska och får kunskaper om det svenska samhället. Efter avslutad kurs får du betyg. Utbildningen är gratis.

Vem kan söka sfi?

Du har rätt att söka sfi om du:

  • är folkbokförd i Finspångs kommun,
  • har fyllt 16 år,
  • saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket.

EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz
Du som är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz kan söka sfi om du:

  • är bosatt i Finspångs kommun,
  • har uppehållsrätt (arbetar eller studerar)

Ta med pass för att visa medborgarskap när du ansöker.

Så ansöker du

Ansökan gör du på blanketten som finns här nedanför. Blanketten kan lämnas till skolan direkt eller skickas till skolan via brev. Du kan lämna din ansökan när som helst under året till vår studie- och yrkesvägledare (adressuppgifter hittar du under kontaktuppgifter på denna sida). När du lämnar eller skickar in din ansökan ska du även skicka med en kopia på aktuell id-handling.

OBS! För dig som är knuten till Etableringen görs ansökan genom din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Vad händer efter det att du ansökt?

Du kommer att få ett brev där du blir kallad till skolan. Ta med id-handling och eventuella betyg till detta möte.

Studierna på sfi

Undervisningen kan ske på flera nivåer. I vilken kurs du ska börja avgörs utifrån den kartläggning som görs av dina kunskaper i svenska samt din studiebakgrund.

Skolan tillsammans med dig kommer att utforma en individuell studieplan där dina mål och din studieväg beskrivs.

På sfi finns tre olika nivåer:

Studieväg 1: Kurs A och B. Här går du som har kort eller ingen skolbakgrund.
Studieväg 2: Kurs B och C. Här går du som har en längre skolbakgrund.
Studieväg 3: Kurs C och D. Här går du som är mycket studievan, vill läsa fort och arbeta självständigt.

Beroende på skolbakgrund och förkunskaper tar sfi studierna olika lång tid. Under din studietid kommer du tillsammans med din mentor utvärdera din studiegång . Du kommer även ha möjlighet att ha kontakt med Studie- och yrkesvägledaren.

När du blir godkänd på en kurs sätts betyg E-A. Du kan få ett intyg som visar vilka mål du uppnått även om du inte når betyg i en kurs.

Kontakt

Vuxenutbildningen

0122-855 20
vuxenutbildningen@finspang.se

Ekmans väg 12, 612 36 Finspång

Helena Hellström
Rektor
Vuxenutbildningen

0122-852 99

Tanja Myrskog
Studie- och Yrkesvägledare

0122-246 01

Kjerstin Bygghammar
Administratör

0122-855 20

Cathrine Ottosson
Administratör SFI

0122-854 75

Christer I:son Friberg
Samordnare, distansutbildning Hermods

072-085 73 57

Cathrine Jerrhage
Verksamhetschef årskurs 7-9, gymnasiet, vuxenutbildningen
Sektor utbildning

0122-850 93
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång