Finspångs kommun

Språk/Language

Kansalliset vähimmistöt ja vähemmistö kielet

1. tammikuuta 2010 Ruotsissa otettiin käyttöön uusi laki, joka korvasi aiemmat vähemmistökielilait. ”Kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet”. Jos kuulut johonkin kansalliseen vähemmistöön, sinulla on oikeus käyttää kieltäsi yhteyksissä viranomaisiin. Viranomaisilla on velvollisuus ilmoittaa sinulle oikeuksistasi riippumatta siitä, mitä kansallista vähemmistökieltä puhut ja missä asut Ruotsissa.

Laki koskee kaikkialla maassa kaikkia kansallisia vähemmistöjä

  • juutalaisia
  • romaaneja
  • saamelaisia
  • ruotsinsuomalaisia ja
  • torniojokilaaksolaisia.

Kansalliset vähemmistökielet ovat:

  • jiddis
  • romani
  • saame
  • suomi ja
  • meänkieli.

Finspångin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen

Laki sanoo, että kansallisia vähemmistökieliä on suojeltava ja edistettävä. Erityisen vahvat oikeudet ovat niillä, jotka puhuvat suomea, meänkieltä tai saamea ja asuvat kunnassa mikä kuuluu hallintoaluueeseen. Finspångin kunta on kuulunut suomen kielen hallintoalueeseen 1.2.2013 lähtien.

Om du tycker att din kommun eller andra myndigheter inte lever upp till lagen kan du kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län eller Sametinget som ska se till att lagen följs. Sametinget ansvarar för samiska och Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för övriga språk.

Kontakt

Maria Samson
Kommunikations, digitaliserings- och bibliotekschef
Kommunikationsavdelningen

0122-850 13, 072-084 06 33
maria.samson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG

Riitta Saapunki
Finsk kontaktperson (pratar finska / puhun suomea)

073-338 58 91
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång