Språk/Language

Ängslyckans förskola

Ängslyckans förskola består av fyra avdelningar. På Smultronet och Hallonet går våra yngre barn cirka 1-3 år. På Björnbäret och Blåbäret går de äldre barnen cirka 3-5 år. Vi har valt denna uppdelning för att kunna bemöta och stimulera barnen utifrån deras utvecklingsnivå.

Vi har en utmanande och inspirerande gård som lockar till lek och aktivitet. Vi har närhet till skog och natur och använder vår närmiljö för lärande och utvecklande aktiviteter.

Vi har ett gemensamt projekt och temainriktat arbetssätt på förskolan.

Ängslyckan har ett mottagningskök och maten levereras från Storängsskolans kök.

Verksamhet

Läroplanen
Vi arbetar utifrån vår läroplan Lpfö-18 där vi bemöter barnen utifrån deras utveckling, förutsättningar och behov.

Vi vill att alla barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga och välkomna till oss på förskolan. Vi arbetar med "Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling".

Planeringsdagar

Studiedagar i förskolan

Förskolan har stängt fyra dagar per läsår. Då deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om du har behov av plats även under dessa dagar tar du kontakt med förskolechefen på ditt barns förskola.

Förskolan är stängd följande dagar läsåret 2022/2023:

  • 15 augusti
  • 21 november
  • 9 januari
  • 19 juni

Kontakt

Mattias Appelqvist
Rektor
Förskolans ledningsteam

0122-85787
mattias.appelqvist@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Anna Andersson
Administratör
Förskolans ledningsteam

0122- 853 55
anna.andersson@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång