Finspångs kommun

Språk/Language

Ängslyckans förskola

Anpassning av platser för en håll­bar förskola

Antalet barn fortsätter att minska i Finspångs kommun och det finns behov att anpassa lokaler utifrån antalet förskoleplatser. Därför avvecklas två för­skolor inför höst­terminen 2024. Ängslyckan och Viggestorps förskola kommer att stängas i samband med att förskolorna slår samman inför sommaren

Kontakt

Ängslyckans förskola
Förskolan består av avdelningarna: Blåbäret, Björnbäret, Hallonet och Smultronet

Södra Storängsvägen 48, 612 43 Finspång

Mattias Appelqvist
Rektor
Lillängen, Ängslyckan och Blåklintens förskola

0122-85787
mattias.appelqvist@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Anna Bjernman
Administratör
Sektor utbildning

0122- 853 55
anna.bjernman@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång