Finspångs kommun

Språk/Language

Hissar

Att använda hissar på rätt sätt bidrar till säkerhet och komfort för alla.

På grund av de allvarliga konsekvenser som kan uppstå vid fel och brister på hissar och andra motordrivna anordningar är samhällets krav på dessa högre jämfört med andra installationer och anordningar i byggnadsverk.

Kraven på kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnads­verk gäller både innan en motordriven anordning tas i bruk och löpande under anordningens brukstid. Det är den som äger eller annars ansvarar för anordningen som ska se till att den kontrolleras.

Kontroll

Kontrollen sker genom besiktningar av fristående besiktnings­organ, det vill säga ett företag som har rätt att besiktiga motordrivna anordningar. Besiktningsorganet ska utfärda ett protokoll över besiktningen. Om anordningen har brister som har omedelbar betydelse för säkerhet och hälsa ska besiktningsorganet skicka ett exemplar av besiktningsprotokollet till bygg- och miljönämnden.

När det gäller kraven för användning av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk är det byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet och har tillsyn över att de följs. Tillsynen riktar sig mot den som äger eller på annat sätt ansvarar för anordningen.

Om det behövs för att säkerställa att en motordriven anordning uppfyller de krav som gäller ska byggnadsnämnden förelägga den som äger eller på annat sätt ansvarar för anordningen att se till att den kontrolleras.

Kontakt

Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 9-11

Finspångs kommun, bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång