Språk/Language

Behandlingsteamet

Behandlingsteamet samarbetar med Region Östergötland.

Till behandlingsteamet kan man komma på ett informationssamtal för eventuellt stöd och behandling av missbruk/beroende och psykisk ohälsa. Behandlingen kan innefatta samtal enskilt eller i grupp, poliklinisk avgiftning, samt medicinsk rådgivning och behandling.
Det kan även gälla dig som är anhörig till någon som är beroende.

Alla kontakter är frivilliga och insatserna kostnadsfria. All stöd och behandling på behandlingsteamet kräver biståndsbeslut. Ansökan om insats gör du hos din socialsekreterare, via socialkontorets mottagningstelefon eller via behandlingsteamet.

Vi vänder oss också till dig som varit utsatt för våld i nära relation. Ta kontakt med socialkontorets mottagning för ansökan om stöd.

Behandlingsmetod

  • CRA Community Reinforcement Approach
  • CRA är ett psykosocialt behandlingsprogram som främst utvecklats för personer med beroendetillstånd
  • Behandlingen sker enskilt eller i grupp
  • ASI Addiction Severity Index
  • Strukturerad intervju, kartläggning och uppföljning
  • MI Motiverande samtal
  • Återfallsprevention
  • MET Motivational Enhancement Therapy
  • Motivationshöjande behandling


Drogförebyggande arbetet mot ungdomar

Exitus är en mottagning för ungdomar upp till 26 år, deras kompisar eller föräldrar som har frågor eller bekymmer som rör alkohol eller andra droger.

Sekretess

Alla personliga uppgifter om dig är skyddade enligt lagen om sekretess. Detta innebär att endast personalen på socialtjänsten och du själv har rätt att se uppgifterna, och att de inte får lämnas ut utan ditt tillstånd.

Kontakt

Behandlingsteamet vuxenenheten IFO
Finspångs kommun

0122-853 50

Telefontid måndag-fredag kl 8.15-10.00, övrig tid telefonsvarare. Öppen mottagning måndag, onsdag och fredag kl 9.00 - 10.00

Vallonvägen 15, 612 30 Finspång

Personal regionen

072-214 65 80

Öppen mottagningstid: måndag, onsdag och fredag kl. 08.30–10.30. Tidsbeställda besök efter överenskommelse.

Vårdcentralen Finspång

Kristina Muda
Gruppchef
Vuxenenheten IFO

0122-854 27
kristina.muda@finspang.se

Vallonvägen 15, 612 30 Finspång

Linda Ulriksson
Verksamhetschef
Individ- och familjeomsorg

0122-853 16
linda.ulriksson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång