Språk/Language

Anslagstavla

Här hittar du:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-24

Kommunfullmäktiges nästkommande möte är den 22 maj.

Anslag av protokoll

Kommunstyrelsen 2019-04-08

Anslaget: 2019-04-16

Tas ner: 2019-05-08

Datum för sammanträde: 2019-04-08

Organ/nämnd: Kommunstyrelse

Förvaringsplats av protokoll: Ledningsstaben kansliavdelningen

Paragrafer: § 128-157

Sociala myndighetsnämnden 2019-03-26

Anslaget: 2019-04-10

Tas ner: 2019-05-02

Datum för sammanträde: 2019-03-26

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 84-91

Bygg- och miljönämnden 2019-04-02

Anslaget: 2019-04-08

Tas ner: 2019-04-30

Datum för sammanträde: 2019-04-02

Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, bygg- och miljöenheten

Paragrafer: § 33-44

Kommunstyrelsen 2019-03-25

Anslaget: 2019-04-02

Tas ner: 2019-04-24

Datum för sammanträde: 2019-03-25

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Ledningsstaben kansliavdelningen

Paragrafer: § 97-127

Samordningsförbundet Östra Östergötland 2019-03-14

Anslaget: 2019-03-29

Tas ner: 2019-04-20

Datum för sammanträde: 2019-03-14

Organ/nämnd: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Förvaringsplats av protokoll: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Paragrafer: § 25b-41

Valnämnden 2019-03-21

Anslaget: 2019-03-29

Tas ner: 2019-04-19

Datum för sammanträde: 2019-03-21

Organ/nämnd: Valnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, kansliavdelningen

Paragrafer: § 25-38

Valnämnden 2019-04-09

Anslaget: 2019-04-18

Tas ner: 2019-05-09

Datum för sammanträde: 2019-04-09

Organ/nämnd: Valnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, kansliavdelningen

Paragrafer: §§ 39-51

Andra anslag och kungörelser

Det finns inga meddelanden just nu.

Varför har vi en anslagstavla?

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 8 ska kommunen från och med 2018 ha en digital officiell anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande för laglighetsprövning av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

Kontakt

Carina Olofsson
Kanslichef
Kansliavdelningen

0122-850 06
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång