Språk/Language

Anslagstavla

Här hittar du:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommun­fullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Anslag av protokoll

Sociala myndighetsnämnden 2023-01-26

Anslaget: 2023-01-26

Tas ner: 2023-02-17

Datum för sammanträde: 2023-01-26

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 19

Bygg- och miljönämnden 2023-01-24

Anslaget: 2023-01-24

Tas ner: 2023-02-15

Datum för sammanträde: 2023-01-24

Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, bygg- och miljöenheten

Paragrafer: § 1-7

Protokoll Kommunstyrelsen 2023-01-18

Anslaget: 2023-01-24

Tas ner: 2023-02-15

Datum för sammanträde: 2023-01-18

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset Finspång

Paragrafer: § 1 - 42

Justerat protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2023-01-18, § 14, Revidering av Reglemente för sociala myndighetsnämnden

Anslaget: 2023-01-18

Tas ner: 2022-02-09

Datum för sammanträde: 2023-01-18

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset Finspång

Paragraf: § 14

Sociala myndighetsnämnden 2023-01-17

Anslaget: 2023-01-18

Tas ner: 2023-02-09

Datum för sammanträde: 2023-01-17

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 14 - 18

Andra anslag och kungörelser

Varför har vi en anslagstavla?

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 8 ska kommunen från och med 2018 ha en digital officiell anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande för laglighetsprövning av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

Kontakt

Jonas Andersson
Kansli- och utvecklingschef
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-851 25
jonas.andersson2@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång