Språk/Language

Anslagstavla

Här hittar du:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommun­fullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges kommande samman­träde

Anslaget: 2023-05-22

Plats för mötet: Sessionssalen, kommunhuset, Bergslagsvägen 13-15, Finspång.

Anslag av protokoll

Anslaget: 2023-05-30

Tas ner: 2023-06-21

Datum för sammanträde: 2023-05-24

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, Bergslagsvägen 13-15, Finspång

Paragrafer: § 188 - 210

Anslaget: 2023-05-25
Tas ner: 2023-06-16
Datum för sammanträde: 202-03-07
Organ/nämnd: Kommunla pensionärsrådet
Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret
Paragrafer: § 1-11

Anslaget: 2023-05-24

Tas ner: 2023-06-15

Datum för sammanträde: 2023-05-23

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 114 - 121

Anslaget: 2023-05-23

Tas ner: 2023-06-14

Datum för sammanträde: 2023-05-23

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 112 - 113

Andra anslag och kungörelser

Granskningsutlåtande för Detaljplan för Västralundsvägen del av Hårstorp 1:1 med flera finns nu tillgängligt på kommunens hemsida.

Detaljplan för Västralundsvägen del av Hårstorp 1:1 med flera var utställd för granskning mellan den 2 maj och 19 maj 2023.

Fortsatt planprocess
Samhällsplaneringsenheten har överlämnat detaljplanen till kommunstyrelsen för antagande.
Beslutet att anta detaljplanen har delegerats från Kommun-fullmäktige till Kommunstyrelsen KF
2021-§374
Finspångs kommun 2023-05-31

Varför har vi en anslagstavla?

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 8 ska kommunen från och med 2018 ha en digital officiell anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande för laglighetsprövning av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

Kontakt

Jonas Andersson
Kansli- och utvecklingschef
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-851 25
jonas.andersson2@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång