Finspångs kommun

Språk/Language

Anslagstavla

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla där du hittar:

  • Protokoll från möten. När ett protokoll är justerat publicerar vi ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod du kan överklaga ett beslut i protokollet.
  • Information om kommun­fullmäktiges kommande möten.
  • Kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Anslag av protokoll

Anslaget: 2024-07-17

Tas ner: 2024-08-08

Datum för sammanträde: 2024-07-17

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 125 - 126

Anslaget: 2024-07-10

Tas ner: 2024-08-01

Datum för sammanträde: 2024-07-09

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 116 - 124

Anslaget: 2024-07-09

Tas ner: 2024-07-31

Datum för sammanträde: 2024-07-09

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 115

Anslaget: 2024-07-04

Tas ner: 2024-07-26

Datum för sammanträde: 2024-06-25

Organ/nämnd: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, kansliavdelningen

Paragrafer: § 60-63

Anslaget: 2024-06-26
Tas ner: 2024-07-18

Datum för sammanträde: 2024-06-20

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, Bergslagsvägen 13-15, Finspång

Paragrafer: § 57-68

Anslaget: 2024-06-26
Tas ner: 2024-07-18

Datum för sammanträde: 2024-06-18

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, Bergslagsvägen 13-15, Finspång

Paragrafer: § 143-172

Anslaget: 2024-06-25

Tas ner: 2024-07-18

Datum för sammanträde: 2024-06-25

Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, bygg- och miljöenheten

Paragrafer: § 53-63

Andra anslag och kungörelser

Granskningsutlåtande för detaljplan Rejmyre 1:233 med flera finns nu tillgängligt.

Fortsatt planprocess

Samhällsplaneringsenheten har överlämnat detaljplanen till kommunstyrelsen för antagande.

Granskningsutlåtande för Ändring av detaljplan för Nyhem 2:74.

Fortsatt planprocess

Samhällsplaneringsenheten har överlämnat detaljplanen till kommunstyrelsen för antagande.

Varför har vi en anslagstavla?

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 8 ska kommunen från och med 2018 ha en digital officiell anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande för laglighetsprövning av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

Kontakt

Hans Boskär
Kansli- och utvecklingschef
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 91
hans.boskar@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång