Språk/Language

Anslagstavla

Här hittar du:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-19

Anslaget: 2019-06-10

Datum för sammanträde: 2019-06-19

Kommunfullmäktiges nästkommande möte är den 18 september.

Anslag av protokoll

Fond- och stiftelseutskott 2019-06-11

Anslaget: 2019-06-20

Tas ner: 2019-07-10

Datum för sammanträde: 2019-06-11

Organ/nämnd: Kommunstyrelsens fond- och stiftelseutskott

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, kansliavdelningen

Paragrafer: § 24-30

Arbetsgivardelegationen 2019-06-11

Anslaget: 2019-06-20

Tas ner: 2019-07-12

Datum för sammanträde: 2019-06-11

Organ/nämnd: Arbetsgivardelegationen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, kansliavdelningen

Paragrafer: § 41-53

Sociala myndighetsnämnden 2019-06-04

Anslaget: 2019-06-19

Tas ner: 2019-07-11

Datum för sammanträde: 2019-06-04

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 135-151

Kommunstyrelsen 2019-06-17 omedelbar justering

Anslaget: 2019-06-18

Tas ner: 2019-07-10

Datum för sammanträde: 2019-06-17

Organ/nämnd: Kommunstyrelse

Förvaringsplats av protokoll: Ledningsstaben kansliavdelningen

Paragrafer: § 261-262

Kommunstyrelsen 2019-06-17

Anslaget: 2019-06-25

Tas ner: 2019-07-17

Datum för sammanträde: 2019-06-17

Organ/nämnd: Kommunstyrelse

Förvaringsplats av protokoll: Ledningsstaben kansliavdelningen

Paragrafer: § 260-284

Bygg- och miljönämnden 2019-06-04

Anslaget: 2019-06-04

Tas ner: 2019-07-04

Datum för sammanträde: 2019-06-04

Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, bygg- och miljöenheten

Paragrafer: § 63-77

Kommunstyrelsen 2019-06-03

Anslaget: 2019-06-07

Tas ner: 2019-07-01

Datum för sammanträde: 2019-06-03

Organ/nämnd: Kommunstyrelse

Förvaringsplats av protokoll: Ledningsstaben kansliavdelningen

Paragrafer: § 234-259

Sociala myndighetsnämnden 2019-05-21

Anslaget: 2019-06-05

Tas ner: 2019-06-27

Datum för sammanträde: 2019-05-21

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 127-134

Andra anslag och kungörelser

Kungörelse - granskning av detaljplan Vistinge

Anslaget: 2019-06-04

Tas ner: 2019-06-25

Varför har vi en anslagstavla?

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 8 ska kommunen från och med 2018 ha en digital officiell anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande för laglighetsprövning av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

Rösträkningen som är en offentlig förrättning börjar måndagen den 27 maj 2019 kl. 09.00.

Länsstyrelsen

Kontakt

Carina Olofsson
Kanslichef
Kansliavdelningen

0122-850 06
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång