Finspångs kommun

Språk/Language

Nattvandrarna i Finspång

Nattvandrarna är en grupp med frivilliga vuxna som genom att finnas ute på framför allt helgnätter ökar tryggheten för barn och ungdomar.

Barn och ungdomar i kombination med alkohol och droger kan sluta mycket illa. Genom att nattvandrarna finns ute och kan observera, stödja eller bistå undgomarna minskar risken för att barnen och ungdomarna kommer till skada. I Finspång finns i dag ett gott samarbete mellan myndigheter och frivilliga nattvandrare framförallt med fokus på de stora ungdomshelgerna.

Bli nattvandrare - du är ovärderlig

Nattvandring är en ovärderlig insats som uppskattas inte minst av tonåringarna själva. Men det behövs fler vuxna som vill vara ute och vandra. Ju fler vuxna som finns ute bland våra ungdomar desto större är chansen att upptäcka och förhindra hotfulla situationer. Så nästa gång du funderar över vad alla tonåringar gör på kvällarna i centrum, följ med och prova på att nattvandra du också!

Är du intresserad av att börja Nattvandra är du välkommen till ett av våra möten där du kan få mer information.

Kontakt

Nattvandrarna i Finspång

nattvandrarnafinspang@gmail.com