Finspångs kommun

Språk/Language

Lågstadiet på Svälthagsskolan

Svälthagsskolan är uppdelad i tre enheter, Björkdungen, Granskogen och Tallbacken. Vår gemensamma skolbarnomsorg finns i Björkdungens fritidshem.

Personal

  • lärare
  • förskollärare
  • specialpedagog
  • lärare i fritidshem
  • elevassistenter

Inriktning

Svälthagsskolan gör en satsning på språk-, läs- och skrivutveckling. Vi arbetar i svenska med Pilen-materialet. Vi har byggt upp ett rikt bibliotek som förnyas kontinuerligt. I matematik arbetar vi med ”Matematik i egen takt” som bygger på en skriftlig form av huvudräkning.

Verksamheten bygger på fyra hörnstenar:

  • Lek – motorik
  • Natur – hälsa
  • Skönlitteratur
  • Matematik
  • I so/no arbetar vi med ”stora” teman som till exempel kroppen och rymden.

Kontakt

Svälthagsskolan

svalthagsskolan@finspang.se

Profilvägen 5, 612 35 FINSPÅNG