Finspångs kommun

Språk/Language

Högklints förskolas verksamhetsidé

Barn leker med lego

Följande fyra områden vill vi lyfta kopplat till vår verksamhet

Barnen som lämnar vår förskola har


Fått förutsättningar att:

 • Utveckla sina sociala förmågor.
 • Utveckla en god självkänsla, självständighet och en stabil värdegrund att stå på.
 • Utveckla empati och respektera varandras likheter och olikheter.
 • Bli medvetna om barns rättigheter.
 • Samspela i grupp.
 • Utveckla ett rikt och nyanserat språk med god ordförståelse och begreppskunskap.
 • Utforska och lära i inspirerande och varierande miljöer.
 • Förstå och utveckla demokratiska principer och värden.

Barn ritar

Vad har barnen varit med om under sina år på vår förskola?


Med trygghet och omsorg som grund har barnen:

 • Fått leka och utvecklas i varierande och stimulerande miljöer.
 • Fått utmanas på deras nivå och fått känna sig som kompetenta individer.
 • Fått känna att de är en viktig del i en gemenskap.
 • På ett lekfullt sätt fått delta i olika teman med utgångspunkt ur Lpfö:18 samt deras intresse.
 • Fått upptäcka och utforska sin närmiljö

Vilka pedagoger behöver barnen och vilken utbildning formar de?

 • De har varit med om närvarande pedagoger som på ett lekfullt sätt är med barnen och vägleder dem i deras kunskapsutveckling.
 • Pedagoger med olika kompetenser och erfarenheter.
 • Pedagoger som har en likvärdig, gemensam värdegrund och värderingar.
 • Är utbildade inom yrket, dvs förskollärare eller barnskötare.
Barn klipper i papper

Vilken organisation behövs?


En organisation:

 • Där personal är samspelta och där barnen är i fokus.
 • Som är anpassningsbar för förändringar i barngrupperna.
 • Där vi har ett öppet och tillmötesgående sätt samt där vi respekterar varandra.
 • Där våra miljöer organiseras för barnens lärande och utveckling.
 • Som möjliggör att arbeta i mindre barngrupper efter ålder och behov.
 • Som har en bra, tydlig och stabil grundverksamhet
Stor kulram på förskola

Kontakt

Carina Lövgren
Rektor
Lekeberga och Högklints förskola

0122-854 28
carina.lovgren@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång