Språk/Language

Projekt för Rekreation och friluftsliv

Pågående och kommande projekt för rekreation och friluftsliv.

Tre personer i ett utegym.

Friluftslivets år 2021

Under 2021 är det Friluftlivets år som anordnas av Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket. Projektet syftar till att få fler människor att prova på friluftsliv, öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten.

Under året kommmer Finspångs kommun arbeta tillsammans med olika aktörer i kommunen och anordna aktiviteter och lyfta information om kommunens utbud av natur- och friluftsliv samt allemansrätten.

Information om Friluftslivets år kommer att samlas på webbplatsen Luften är fri, se länk nedan.

Loggan för friluftslivets år 2021.

Tillgänglighetsåtgärder i Bönnernskogen

I ett treårigt projekt kommer kommunen att utföra en rad tillgånglighetsåtgärder i Bönnernskogen norr om Bönnern. Projektet beräknas pågå mellan 2020-2022. I projektet ingår bland annat följande åtgärder:

  • Tillgänglighetsanpassa en cirka 300 meter lång naturstig
  • Anlägga en tillgänglighetsanpassad grillplats
  • Tillgänglighetsanpassa en av ingångarna till området samt anlägga handikappanpassade parkeringsplatser
  • Uppmärkning av vandringsleder med hänvisningsskyltar
  • Ordna med bänkar och picknickbord
  • Anlägga en tillgänglighetsanpassad badramp vid badplatsen

Projektet får finansiellt stöd genom LONA och Region Östergötland.

Stig i Bönnernskogen.

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Logotyper för LONA och Region Östergötland

Hitta ut

Under 2021-2023 driver Finspångs Skid- och Orienteringsklubb i samarbete med Finspångs kommun projektet Hitta ut i Finspång. Alla kommuninvånare erbjuds gratis orienteringskartor där det finns instruktioner för att hitta checkpoints. Projektet är inriktat på friluftsliv, folkhälsa och naturupplevelser.

Familj, två vuxna och tre barn, sitter och tittar i en hittaut karta.
Logotyp Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Lyfta upp kommunens natur- och friluftsområden

Finspångs komun och Tillväxt Finspång har erhållit LONA-bidrag för ett tvåårigt projekt som syftar till att lyfta upp kommunens utbud av besöksmål inom natur- och friluftsliv. Projektet pågår under 2021-2022.

Strussjöskogens naturreservat.
Logotyp Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Kontakt

Lizzie Örn Sagrelius
Fritidsutvecklare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 45
lizzie.orn-sagrelius@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång