Språk/Language

Brandsäkra ditt hem

I Östergötland sker omkring 250 bostadsbränder varje år. Både i Östergötland och i Finspångs kommun och har statistiken över bostadsbränder som är så allvarliga att räddningstjänsten larmas ökat markant de senaste åren.

Röda brandsläckare.

Det finns många olika brandrisker i våra hem och det finns även många bra sätt och tumregler som minskar riskerna anmärkningsvärt.

Brandrisker och skador från exempelvis elektriska apparater så som TV, diskmaskin, torktumlare, mobilladdare och hoverboards eller kvarglömda ljus kan med lätta insatser minskas.

Checklista för att brandsäkra ditt hem

Checklistan är en grundläggande start för att du ska kunna brandsäkra ditt hem.

 1. Skaffa en brandvarnare. En till varje våning och en i varje sovrum.
 2. Byt batterier i dina brandvarnare minst en gång varje år.
 3. Skaffa en (gärna flera) pulversläckare och placera den i hallen, komplettera gärna med en skumsläckare.
 4. Skaffa minst en brandfilt, placera den i köket och/eller nära braskamin.
 5. Rengör spisfläkten från fett med jämna mellanrum.
 6. Testa jordfelsbrytaren två gånger per år.
 7. Sota din skorsten enligt rekommendationer.
 8. Låt din braskamin vila lika länge som det brunnit.
 9. Tumregeln för tända ljus ”Den som tänder, den släcker”.
 10. Lämna aldrig din bostad med någon maskin igång.
 11. Ha brandövningar hemma och kom överens om en uppsamlingsplats utomhus.

Litium-jon batterier i hemmiljön

Idag består de flesta apparater som drivs med batteri av litium-jon (Li-Ion).
Det blir en allt vanligare energikälla och fördelen med dessa litium-jon baserade batterier är bland annat en högre kapacitet och längre laddcykler. Dessa batterier är vanligt förekommande i allt från mobiltelefoner och datorer till fordon.

Brand i Li-jon batterier sker genom så kallat termisk rusning (en okontrollerad kemisk reaktion som uppnås vid en höjd temperatur). En termisk rusning kan starta av mekanisk påverkan men också av extern eller intern värmepåverkan. När ett batteri får en termisk rusning kan den värme som bildas orsaka en brand som ibland också föregås av explosioner.

Den energi (värme) som frigörs då ett batteri brinner beror på laddningsnivån batteriet har vid tidpunkten. En högre laddningsprocent genererar ett högre energiutsläpp vid brand.

De restprodukter som bildas och frigörs vid brand är av olika slag och har varierande toxicitet, både för människa och miljö. Då Li-Ion batterier brinner bildas också förhöjda värden av väteflourid. Väteflouridgas anses vara extra toxiskt då gasen kan penetrera huden och påverka nervsystemet negativt.

Den mest kritiska delen när du använder produkter med Li-lon batterier är laddningen. Här kan du läsa om viktiga delar att tänka på när du laddar dina produkter hemma.

Kvalitén

 • Olycksutredningar visar tydligt att billigare produkter från okända leverantörer oftare får en värmepåverkan/brand än produkter från kända märken och leverantörer. Förklaringen är bland annat att kvalitetsmaskiner har inbyggda säkerhetssystem. Det kan exempelvis vara en funktion som håller koll på hur många gånger batteriet har laddats upp. När det nått ett förutbestämt antal fulla laddcykler stängs batteriet av och användaren måste köpa ett nytt. Det minimerar risken för att åldrade batterier havererar.

Hur laddning sker

 • Vid laddning av Li-lon produkter är det viktigt att följa leverantörens rekommendationer. Exempelvis bör inte laddning ske på ytor som behåller värmen så som i sängen eller soffan. Produkten behöver också ha fri tillgång till ventilation för att inte överhettas.
 • Använd dig av laddaren som är rekommenderad för produkten.
  Vissa laddare och produkter tål inte att laddas utomhus där väder och vind kan vara en bidragande orsak. Produkten och dess laddare bör även vara CE märkt.

Plats

 • Laddning bör ske under uppsikt och vid ett utrymme som har tillgång till brandvarnare.
  Undvik att välja platser som är vid en utrymningsväg.
 • Ventilation samt möjlighet att kunna stänga in en eventuell brand är bra för att minimera spridningsrisken.

Fordon

Laddning av fordon bör i första hand göras utomhus, en bit ifrån fasad och övriga byggnader så att eventuell spridning försvåras. För att förebygga bränder vid laddningsplatser ska de utformas korrekt med den utrustning som krävs.

Vid placering i garage så förespråkas så kallade öppna garage som är väl ventilerade. Fordon och dess laddstation placeras med fördel nära angreppsvägar för att underlätta och möjliggöra en snabb och säker insats.

Din säkerhet

Du bör iaktta extra försiktighet vid släckningsförsök på Li-lon produkter med tanke på dess toxicitet.

Om möjligt:

 1. Rädda
 2. Varna
 3. Larma
 4. Släck om möjligt branden
 5. Stäng in branden

Om en olycka skulle vara framme så ta kontakt med försäljningsstället för produkten samt ditt försäkringsbolag. De kan vara intresserade av att utreda orsaken till olyckan för att få bort farliga produkter från marknaden.

På Elsäkerhetsverkets hemsida kan du läsa ytterligare råd och regler för säkra elinstallationer och produkter.

Kontakt

Daniel Svanér
Insatsledare
Räddningstjänsten

0122-850 76
daniel.svaner@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 44 Finspång