Språk/Language

Viggestorps förskola

Viggestorps förskola i Finspång består av tre avdelningar; Virvelvinden, Cyklonen och Stormen. Alla avdelningarna är ålders­blandade ett till sex år.

Vår förskola har ett mycket bra läge med närhet till skog och natur. Barnen ges möjlighet till spännande utforskande av närmiljön och möjlighet till rörelse och lek i olika miljöer.

Förskolan ligger i anslutning till Viggestorpsskolan, vilket ger förutsättningar för ett naturligt samarbete och kontakt.

Vi utgår från läroplan och arbete utifrån barns delaktighet och inflytande. Genom detta ges barnen möjlighet att stärka sin identitet och utveckla sina förmågor och tillgångar. Vi arbetar i ett demokratiskt klimat. Vi lockar till aktivitet och lust att lära genom att ta tillvara på barnens nyfikenhet, intresse och kreativitet.

Barnens utveckling och lärande synliggör vi genom pedagogisk dokumentation.

Kontakt

Viggestorps förskola
Förskolan består av avdelningarna: Virvelvinden, Cyklonen och Stormen

Torstorpsvägen 2, 612 34 Finspång

Anna Andersson
Administratör
Förskolans ledningsteam

0122- 853 55
anna.andersson@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Elisabeth Johannsen
Rektor

0122-850 79
elisabeth.johannsen@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång