Språk/Language

Skyltning för evenemang

Finspångs kommun äger och förvaltar infartsskyltar och en digital skylt vid kommunhuset.

Infartsskylt på riksväg 51 östra infarten

Infartsskylten vid KL industrier ägs av Finspångs kommun och består av en dukklädd överdel som byts någon gång per år med en bild som ska stärka kommunens profilering.

Därunder finns en digitalskylt som i första hand används för att marknadsföra tillfälliga evenemang som är öppna för allmänheten och som lever upp till de krav som gäller för publicering i kommunens evenemangskalender. Antalet budskap som kan växla på skylten, tidsintervall och grafisk utformning styrs av ett regelverk. Inga evenemang kan garanteras visning på skylten. Evenemang där kommunen är arrangör eller medarrangör har förtur.

Inga lösa skyltar på fundament eller i anslutning till denna infartsskylt får förekomma.

Övriga infartsskyltar

Övriga fasta infartsskyltar kan kompletteras med underskyltar för tillfälliga evenemang. Dessa evenemang ska uppfylla kraven som gäller för publicering i kommunens evenemangskalender. Arrangören bekostar och beställer skyltarna via Fröbergs i Lotorp.

Digitalskylt på klockstapeln vid kommunhuset

Den digitala skylten vid kommunhuset på Bergslagsvägen används enbart till kommunens information och marknadsföring av evenemang där kommunen är arrangör eller medarrangör.

Kontakt

Robert Davidsson
Kommunikatör och projektledare
Kommunikationsavdelningen

0122-851 37
kommunikation@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång