Finspångs kommun

Språk/Language

Brand och utrymning

Det är viktigt att du som elev känner till hur du ska bete dig vid en eventuell brand. Varje termin har Nyhemsskolan en brandövning för att träna på hur det ska gå till vid utrymning av skolan. Om du av någon anledning behöver gå från skolan innan den ordinarie skoldagen är slut, se till att det finns personal på skolan som vet var du är.

Utrymningsplanen sitter uppsatt i alla klassrum på skolan.

Kontakt

Nyhemsskolan 7-9
Expeditionen

0122-856 70, 0122-856 68
nyhemsskolan@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång

Magnus Stark
Rektor
Nyhemsskolan årskurs 7-9

0122-856 08
magnus.stark@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång