Språk/Language

Finspångs kommuns natur- och friluftsråd

Natur- och friluftsrådet ska arbeta förebyggande med natur-, rekreations- och friluftsfrågor på en övergripande nivå. Relevanta hållbarhets- och utvecklingsmål inom Agenda 2030 är en av utgångspunkterna.

Rådet är sammansatt av tre kommunpolitiker som är förtroendevalda som mest åtta ledamöter från organisationer och andra aktörer som är aktiva inom natur-och friluftslivet. Utöver dessa så har rådet också stöd av en sakkunnig tjänsteman som är koordinator.

Syftet med rådet är att bevaka och skapa förutsättningar för natur-, rekreations och friluftsfrågor i Finspångs kommun. Rådet ska samverka och arbeta med frågor som rör främjandet och utvecklingen av naturvärden, rekreationsmöjligheter och utövandet av friluftslivet i kommunen.

Mötesanteckningar

Kontakt

Jane Hjelmqvist
Hållbarhetsstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-851 97
jane.hjelmqvist@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång