Finspångs kommun

Språk/Language

Oro för ett barn

Vilka skyldigheter har du som arbetar med barn och hur ska du agera när du misstänker att ett barn far illa? Här har vi samlat information för dig som misstänker oro för ett barn.

Gör en orosanmälan

Misstänker du att ett barn far illa bör du anmäla det till socialkontoret, antingen på telefon 0122-850 00 eller genom att skicka in en blankett via e-tjänsten. Det går också bra att faxa anmälan eller lämna den direkt i kommun­husets reception.

Akut hjälp

Om ett barn är i akut fara ska du omedelbart kontakta polisen (112), socialkontoret eller socialjouren 011-15 22 83 (utanför kontorstid). Polis måste alltid ta kontakt med socialtjänsten när det handlar om barn som kan vara i fara.

Om du är osäker

Om du är tveksam till att göra en anmälan kan du alltid ringa och rådgöra med socialkontoret, utan att namnge familjen.

Många tjänstepersoner har anmälnings­skyldighet

Alla som arbetar med barn, samt sjukvårds­­personal och polis, måste enligt socialtjänstlagen anmäla till de lokala socialkontoren om de misstänker att barn eller unga far illa.

För skolpersonal, förskolepersonal, sjukvårds­personal och fritidspersonal gäller denna skyldighet oavsett om de arbetar privat eller offentligt. De måste också hjälpa socialtjänsten med information som är viktig för utredningen.

Utredning om barn och unga i social­tjänsten

När socialtjänsten får reda på att ett barn eller ungdom behöver hjälp gör en social­sekreterare en utredning tillsammans med familjen.

Via länken nedan kan du läsa om hur en utredning om barn och unga går till.

Kontakt

Socialkontoret
Socialtjänsten

0122-850 00
socialtjanst@finspang.se

Socialkontoret har telefontid för privatpersoner måndag-fredag kl. 9-11 och kl. 13-15. Lunchstängt kl. 12-13. För professionella och andra myndigheter har vi öppet vardagar till kl. 16. Övrig tid: Kontakta socialjouren i Norrköping på 011-15 22 83 under kvällstid och helger mellan kl. 16-08.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Linda Blyberg
Gruppchef
Individ- och familjeomsorg

0122-856 75
linda.blyberg@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Linda Ulriksson
Verksamhetschef
Individ- och familjeomsorg

0122-853 16
linda.ulriksson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång