Språk/Language

Barn som far illa

Vilka skyldigheter har man om man arbetar med barn och hur ska man gå till väga när man misstäker att ett barn far illa? Här har vi samlat information för dig som misstänker att ett barn far illa.

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn samt sjukvårdspersonal och polis har enligt socialtjänstlagen skyldighet att göra en orosanmälan till de lokala socialkontoren om de misstänker att barn eller unga far illa.

För skolpersonal, förskolepersonal, sjukvårdspersonal och fritidspersonal gäller skyldigheten oavsett om man arbetar i privat eller offentlig regi. Man har även skyldighet att bistå socialtjänsten med uppgifter som har betydelse för utredningen.

Vad kan du som privatperson göra?

I Finspångs kommun vänder du dig till myndighetskontoret om du misstänker att barn far illa. De tar emot anmälningar och information.

Känner du familjen är det alltid bäst om du talar om för dem att du tycker att barnen far illa och att du tycker att de behöver hjälp. Ni kan besöka socialsekreteraren tillsammans.

För familjen i fråga är det säkert svårt om någon anmäler bakom ryggen på dem. Det kan hända att familjen lever på ett sätt som gör att du är rädd för efterräkningar. Då kan du göra anmälan anonymt, uppge då ej ditt namn. En anonym anmälan hanteras som andra anmälningar.

Om du anser att ett barn är i akut fara ska du ringa omedelbart till polisen 112. Polisen är skyldig att rapportera vidare till socialtjänsten all fara som rör barn.

Utredningar enligt socialtjänstlagen (SoL) som avser barns hemförhållanden görs när barnet kan vara i behov av stöd eller skydd.

Kontakt

Socialkontoret
Socialtjänsten

0122-850 00
socialtjanst@finspang.se

Telefontid: Måndag-torsdag kl. 8–16:30, fredag kl. 8–16. Övrig tid: Kontakta socialjouren i Norrköping på 011-15 22 83 .

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Liselotte Andersson
Gruppchef
Individ och familjeomsorg

0122-850 99
liselotte.andersson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Linda Ulriksson
Verksamhetschef
Individ- och familjeomsorg

0122-853 16
linda.ulriksson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång