Finspångs kommun

Språk/Language

Viggestorpsskolan

Viggestorpsskolan är belägen på den västra sidan av Finspångs centralort. Skolan vänder sig till elever i förskole­klass till årskurs sex och har cirka 270 elever.

Viggestorpsskolan

På skolan arbetar flera legitimerade lärare och många engagerade pedagoger. Samtliga elevers framgång är något som genomsyrar arbetet på skolan, där vi tillsammans med vårdnadshavare försöker göra våra elever medvetna om hur viktig skolan är.

För oss är det viktigt att alla på Viggestorpsskolan ska känna trygghet och arbetsglädje. Eleverna ska möta personal som tar ett gemensamt ansvar för att skapa en arbetsmiljö fri från kränkningar och trakasserier. På Viggestorpsskolan är vi alla lika unika och tillåts vara det.

Skolan har ett mycket bra läge med närhet till skog och natur. Här får eleverna möjlighet att utforska spännande närmiljöer och göra roliga rörelser genom lekar i olika miljöer.

 

Vi på Viggestorpsskolan arbetar med att:

  • eleverna ska bli delaktiga i sitt eget lärande och lära sig att ta eget ansvar för sin kunskapsutveckling.
  • utveckla en likvärdig fysisk lärmiljö för eleverna.
  • erbjuda barnen utveckling genom utforskande, skapande och lek i olika sammanhang
  • skapa trygga och meningsfulla raster.
  • hitta projekt som utgår från barnens intresse och nyfikenhet
  • tänka hållbar utveckling och fokusera på det sociala samspelet
  • reflektera över barnens utveckling och lärande genom pedagogisk dokumentation

Viggestorpsskolans fritidshem består av två avdelningar. Kojan vänder sig till årskurs F-1 och Grottan vänder sig till årskurs 2-6. På fritidshemmet arbetar lärare i fritidshem samt skolans elevcoacher och elevassistenter. Detta gör att fritidshemmet har en bred kompetens.

På fritidshemmet arbetar vi kontinuerligt med demokratiska processer, social utveckling och elevens identitetsskapande. Vi försöker ta tillvara på elevernas intressen och erfarenheter för att stärka detta.

Verksamheten styrs av läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll.

Öppettider måndag till fredag kl 6-18.

Anmälan om plats, ansökan om lovplats, anmälan av tillsynstid, inkomstuppgifter och uppsägning av plats finns på sidan fritidshem.

På Viggestorpsskolan får ditt barn en lekfull övergång till skolan. Vi blandar lek och kunskaper för att stimulera barnets utveckling och lärande. Vi lägger stort fokus på att utveckla de sociala färdigheterna.

Kontakt

Viggestorpsskolan

0122-855 95
viggestorpsskolan@finspang.se

Torstorpsvägen 2, 612 34 FINSPÅNG

Marie Wallbom
Rektor
Viggestorpsskolan, Svälthagsskolan

0122-856 06
marie.wallbom@finspang.se

Torstorpsvägen 2, 612 34 Finspång

Karin Wärn
Biträdande rektor
Viggestorpsskolan, Svälthagsskolan

0122-850 18
karin.warn@finspang.se

Profilvägen 5, 612 35 Finspång