Språk/Language

Avgifter för hemtjänst och särskilt boende

När du får hemtjänst eller bor på ett särskilt boende betalar du en avgift. Avgiften baseras dels på socialtjänstlagens regler för maxtaxa och dels på din ekonomiska situation.

Begreppet hemtjänst används för all hjälp, omvårdnad och stöd som beviljats oavsett om du bor i eget boende eller i ett av kommunens särskilda boenden.

Vad kostar det?

Hur stor avgift du ska betala beror på dina inkomster, vad bostaden kostar och hur mycket hemtjänst du har varje månad. Med inkomst menas olika former av pension, lön, pensions­försäkringar, utdelningar, bostadstillägg, räntor mm. Om du har en låg inkomst i förhållande till din bostadskostnad + minimibeloppet, kan din avgift bli reducerad. Därför är det viktigt att lämna in en Inkomstförfrågan till oss.

Maxtaxans belopp förändras varje år efter kostnads­utvecklingen i samhället. Avgiften för hemtjänst debiteras per utförd timme upp till sex utförda timmar/månad. Efter sex timmar/månad gäller maxtaxan oavsett hur många timmars hemtjänst du har.

Här kan du läsa mer om avgifter

Äldreförsörjningsstöd

Du som har låg eller ingen pension kan ansöka om äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten. Stödet hjälper dig att betala för din försörjning och ditt boende så att du får en skälig levnadsnivå. Du kan ansöka om äldreförsörjningsstöd från det att du fyller 65 år. Läs mer om villkoren och hur du ansöker på Pensionsmyndighetens webbplats.

Bostadstillägg från Pensionsmyndigheten

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få något bostadstillägg.

Är din totala pension inklusive tjänstepension högre än 16 500 kronor efter skatt behöver du inte göra någon beräkning för då kan du i regel inte få något bostadstillägg, oavsett andra inkomster eller tillgångar. Lever du tillsammans med någon räknas bådas inkomster med och beloppen blir då lägre.

Du ansöker enklast genom vår webbtjänst. Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan ansöka om bostadstillägg för dennes räkning via pensionsmyndigheten.se

Kontakt

Johanna Rydell
Avgiftshandläggare
Betaren, Högby och Hällestad hemtjänst

0122-851 76
johanna.rydell@finsapng.se

Gun Lidholm
Avgiftshandläggare
Östermalm och Hårstorps hemtjänst

0122-851 74
gun.lidholm@finspang.se

Magdalena Nyberg
Avgiftshandläggare
Berggården och Skedevi hemtjänst

0122-858 37
magdalena.nyberg@finspang.se

Vanja Ericson
Administratör
Betarens vårdboende

0122-851 72
vanja.ericson@finspang.se

Profilvägen 8, 612 35 Finspång

Ulla Ekberg
Administratör
Tegelbacken

0122-850 35
ulla.ekberg@finspang.se

Caroline Turesson
Administratör
Hällestadgården

0122-858 58
caroline.turesson@finspang.se

Erika Källman-Lindblom
Avgiftshandläggare
Storängsgården

0122-854 85
erika.kallman-lindblom@finspang.se