Språk/Language

Rivningslov

Om du ska riva en byggnad eller del av byggnad inom ett område med detaljplan ska du söka rivningslov. Att flytta en byggnad från en plats till en annan bedöms också som rivning (bygglov kan krävas för att ställa byggnaden på den nya platsen).

Om du ska riva en huvudbyggnad eller en del av huvudbyggnad inom område som saknar detaljplan måste du istället göra en anmälan. Du kan även behöva rivningslov utanför detaljplanelagt område, om detta anges i gällande områdesbestämmelser.

Generellt gäller att du inte behöver rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov.

Kontakta oss för att få veta vad som gäller i ditt fall.

 

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor hjälper vi dig gärna.
Skriv in din fråga i formuläret nedanMagnus Christoffersson
Administratör
Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag - Onsdag kl. 13-15. Torsdag - Fredag kl. 9-11.

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Lina Rudow
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Detta gör du enklast genom att kontakta bygglovsexpeditionen via e-post eller telefon. När du anländer till ditt bokade besök anmäler du dig i receptionen.

Bygglovshandläggare/inspektör
Josefine Bäck
Sebastian Svensson
Rebecka Svensson Lundgren
Angelica Thuresson
Therese Grundström
Stefan Knezevic

Administratör
Magnus Christoffersson