Språk/Language

Rivningslov

Om du ska riva en byggnad eller del av byggnad inom ett område med detaljplan ska du söka rivningslov. Att flytta en byggnad från en plats till en annan bedöms också som rivning (bygglov kan krävas för att ställa byggnaden på den nya platsen).

Om du ska riva en huvudbyggnad eller en del av huvudbyggnad inom område som saknar detaljplan måste du istället göra en anmälan. Du kan även behöva rivningslov utanför detaljplanelagt område, om detta anges i gällande områdesbestämmelser.

Generellt gäller att du inte behöver rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov.

Kontakta oss för att få veta vad som gäller i ditt fall.

 

Kontakt

Magnus Christoffersson
Administratör
Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Jonny Sävenhed
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

jonny.savenhed@finspang.se

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Detta gör du enklast genom att kontakta bygglovsexpeditionen via e-post eller telefon. När du anländer till ditt bokade besök anmäler du dig i receptionen.

Byggnadsingenjörer
Therese Grundström
Josefine Bäck
Therese Hjelm

Byggnadsinspektör
Peter Svensson

Administratör
Bitte Landelius