Finspångs kommun

Språk/Language

Hot och våld i nära relationer

Hos Finspångs kommun kan du som är utsatt för våld eller utsätter någon för våld söka stöd och hjälp via relationsvåldsteamet.

Våld i nära relation finns i hela samhället och är ett brott. Det är personen som utsätter någon annan för våld som har ansvaret för det som sker. Att utsättas för våld eller bevittna våld genom att se, höra eller befinna sig i samma bostad där våld utövas kan få många konsekvenser; både fysiskt och psykiskt.

Barn i familjer där det förekommer våld är brottsoffer, de ser och hör mer än vad vi tror och de behöver stöd och hjälp för att bearbeta vad som hänt. Barn som lever i familjer med våld riskerar även själva att utsättas för våld.

Hot och våld kan ta sig många uttryck

Vår definition av våld är "Varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill":

Våld kan ta sig många olika uttryck. Här är några exempel:

 • Fysiskt våld: knuffar, slag, sparkar, fasthållning
 • Psykiskt våld: verbala kränkningar, kontrollerande beteenden, hot
 • Sexuellt våld: att få någon till sexuell aktiviterer mot den personens vilja
 • Materiellt våld: förstörelse av ägodelar
 • Försummelse: att medveteet ge felaktig medicinering eller otillräcklig föda, att lämna någon utan hjälp och tillsyn under långa perioder

Finspångs kommun kan ge dig stöd

Hos kommunens socialkontor kan du söka stöd och hjälp. Hos socialkontorets mottagning kan du ansöka om skyddat boende. Relationsvåldsteamet erbjuder samtalsstöd enskilt eller i grupp. Stödet är kostnadsfritt.

Inom uppdraget om regionalt och nationellt kompetens och metodstöd till kommuner, hälso och sjukvård och ideella föreningar har länsstyrelsen, socialstyrelsen och nationellt centrum för kvinnofrid tagit fram en webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Webbutbildningen vänder sig även mot allmänheten som vill veta mer om våld. Exempel på innehållet i kursen är våldets omfattning, bakom­liggande orsaker, uttrycks­­former och konsekvenser för den utsatta och barn.

Till dig som använder våld kan Finspångs kommun erbjuda:

 • Någon som lyssnar och hjälper dig att kartlägga problemen.
 • Att hitta alternativa handlingsmönster och strategier så att du kan ta ansvar för dina handlingar. Detta kan ske genom enskilda samtal eller i grupp.

Till dig som är utsatt för våld kan Finspångs kommun erbjuda:

 • Praktiskt stöd.
 • Möjlighet att berätta om och bearbeta dina upplevelser i en trygg miljö. Det kan ske genom enskilda samtal eller i grupp.
 • Att få veta mer om vanliga reaktioner när man lever eller har levt i en relation där våld förekommer.
 • Att få hjälp att förstå egna känslor, behov och tankar.
 • Vetskap om att du inte är ensam om att ha levt eller att leva i en relation där våld förekommer.
 • Barn/ungdomar i enskilda samtal eller Trappansamtal som är krissamtal.

Barn och ungdomar som lever i familjer där det förekommer våld påverkas. De ser och hör våldet och kanske blir utsatta själva för våldet. Finspångs kommun ger stöd och hjälp till utsatta barn och ungdomar.

Läs mer om vad Finspångs kommun kan erbjuda dig som utsatt i form av stöd och hjälp.

Kontakt

Socialkontoret
Socialtjänsten

0122-850 00
socialtjanst@finspang.se

Socialkontoret har telefontid för privatpersoner måndag-fredag kl. 9-11 och kl. 13-15. Lunchstängt kl. 12-13. För professionella och andra myndigheter har vi öppet vardagar till kl. 16. Övrig tid: Kontakta socialjouren i Norrköping på 011-15 22 83 under kvällstid och helger mellan kl. 16-08.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Helena Bennett
Samordnare Våld i nära relation

0122-852 88
helena.bennett@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång