Finspångs kommun

Språk/Language

Så här ansöker du om ekonomiskt bistånd digitalt

Starta e-tjänsten

Den digitala ansökan om försörjningsstöd finner du bland e-tjänster i ”Mina sidor”. Gå till sidan minasidor.finspang.se/ekonomisktbistandför att komma direkt till e-tjänsten.

Starta sedan e-tjänsten genom att klicka på den gröna knappen med texten ”Starta e-tjänsten” och logga in med Bank-ID eller Freja eID.

Ekonomiskt bistånd på Mina sidor

Efter att du klickat på ”Starta e-tjänsten” kommer du vidare till e-tjänstens startsida som ser ut så här:

Klicka sedan på ditt namn, uppe i högra hörnet. I det här exemplet ser du namnet ”Anna Andersson”. När du klickar på ditt namn får du upp en meny. Klicka på ”Min profil”. Inne på sidan ”Min profil” får du upp dina uppgifter och med knappen ”Ändra profil” längst ner, kan du markera rutorna för sms-notifiering och/eller e-postnotifiering. Kom ihåg att spara ditt val.

Notifiering

Du som har försörjningsstöd och ska göra en återansökan klickar på ”Ny ansökan”.

Ny ansökan

När du klickat på ”Ny ansökan” öppnas dokumentet och dina uppgifter är redan ifyllda. Nu kan du börja fylla i din ansökan – börja alltid med att välja år och månad först:

Välj år och 

Fyll sedan i alla fält i ansökan. Saknar du en uppgift ska fältet fyllas i med en nolla. Missar du ett fält kommer du inte vidare och du får markerade rutor som måste fyllas i innan du kan gå vidare:

Längst ned på sidan kan du välja mellan:

  • Avbryt – du avbryter ansökan och den sparas inte.
  • Spara – du sparar din ansökan och kan fortsätta med din ansökan lite senare.
  • Nästa – gå vidare till nästa steg.

När du klickat på ”Nästa” för att komma vidare ser du ansökan i sin helhet, med utgifter och inkomster. Längst ner på sidan två kan du lägga till filer om du vill bifoga det till din handläggare.

Innan du skickar in din ansökan måste också markera i rutorna att du är införstådd med rättigheter och skyldigheter och att informationen är riktig. Tryck sedan på knappen ”Skicka in”.

Så här ser det ut när din ansökan är mottagen:

Den mörkblå raden är en tidigare registrerad ansökan som din handläggare bedömt och tagit beslut om.

Medsökande

Om det finns en medsökande till din ansökan måste den personen logga in på e-tjänsten, via ”Mina sidor”, med sina uppgifter för att godkänna ansökan. När den medsökande har loggat in visas ansökan med status ”Väntar ditt godkännande”.

Medsökande

Medsökande fyller sedan i samma försäkran som den sökande, det vill säga att medsökaren måste också markera i rutorna att hen är införstådd med rättigheter och skyldigheter och att informationen är riktig. Tryck sedan på knappen ”Skicka in”.

Rättigheter och skyldigheter 

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång