Finspångs kommun

Språk/Language

Bygga en mur

Om du vill sätta upp en mur eller stödmur kan du behöva bygglov eftersom den typen av avgränsning påverkar omgivningen. Det som avgör om du behöver bygglov är vilken höjd, storlek, längd och färg din mur har.

Du behöver inte bygglov om du vill

 • sätta upp en mur eller stödmur upp till 50 centimeter från befintlig marknivå.
 • sätta upp mur runt en skyddad uteplats vid ett en- och tvåbostadshus. Muren får då vara högst 180 centimeter. Det gäller om du placerar muren inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen.

Du behöver alltid bygglov om du vill

 • sätta upp en mur eller stödmur som är högre än 50 centimeter från befintlig marknivå.
 • göra en större ändring på en befintlig mur eller stödmur. Det kan till exempel handla om att ändra storlek eller material.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • ansökan via e-tjänst eller blankett.
 • förslag på kontrollplan.
 • situationsplan.
 • byggnadsritningar som fasad- och sektionsritningar.

Hur ska jag göra?

 1. Läs detaljplanen för området där din fastighet ligger.
 2. Beställ eller ta fram en tillförlitlig karta till situationsplanen.
 3. Redovisa var muren ska placeras.
 4. Skapa en kontrollplan.
 5. Gör fasadritningar/murelevation.
 6. Gör en sektionsritning som redovisar murens placering i marken.
 7. Ta fram konstruktionsritningar.
 8. Skicka in din ansökan.

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor kan du använda kontakt­formuläret nedan.Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 9-11

Finspångs kommun, bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Bygglovshandläggare/inspektör
Josefine Bäck
Sebastian Svensson
Rebecka Svensson Lundgren
Angelica Thuresson
Stefan Knezevic

Administratör
Karin Rickmar
Fredrika Lindberg (Föräldraledig)

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Det gör du enklast genom att kontakta bygglovs­expeditionen via e-post eller telefon. När du kommer till ditt bokade besök anmäler du dig först i receptionen.

Lina Rudow
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se