Finspångs kommun

Språk/Language

Kommunala rådet för funktions­hinder­frågor

Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen som har ett särskilt ansvar för frågor som berör personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen.

Kommunstyrelsen har även ansvar för insatser enligt lagen om stöd och insatser till vissa funktionshindrade (LSS) och färdtjänstfrågor.

Ett referens- och remissorgan

Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor ska vara ett referensorgan till den politiska organisationen och ses som en kunskaps- och erfarenhetsresurs.

Rådet ska användas som remissorgan i frågor som berör eller kan komma att beröra personer med funktionsnedsättning.

Kontakt

Susanne Wastesson
Administratör
Socialkontoret

0122-853 03
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång