Språk/Language

Brenäs förskola

Brenäs förskola är en i Ur och Skur-förskola som ligger i norra delen av Finspångs kommun. Förskolan arbetar temainriktat med fokus på djur och miljö och bedriver verksamheten utomhus i olika miljöer.

Barn från Brenäs förskola ute i skogen.

Naturnära omgivning

Förskolan har ett naturskönt läge vid Tisnarens strand och med äng, skog, bäck och sjö inpå knuten och det är något förskolan tar till vara på. Pedagogerna är ute mycket med barnen, visar hur man komposterar och har en liten plantering där de odlar tillsammans med barnen.

Brenäs förskola har även fritidsbarn på morgonen och eftermiddagen. Det är positivt med samarbetet mellan skola och förskola och att de ligger så nära varandra. Övergången blir lättare för barnen när de ska börja skolan

Lototype för I ur och skur.

I Ur och Skur-förskola

Hösten 2018 blev Brenäs förskola godkända som I Ur och Skur-förskola vilket innebär att man arbetar efter läroplanen men även efter Friluftsfrämjandets pedagogik som har sin grund i friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande. Det innebär att barnen är utomhus mycket men fokus ligger framför allt på att barnen ska upptäcka naturen, ta vara på den och lära sig om hållbar utveckling samt hur man tar hand om sig själv och att äta rätt.

Friluftsfrämjandets pedagogutbildning

Friluftsfrämjandets utbildning lyfter bland annat vikten av ett bra ledarskap där man fokuserar på de fyra M:en:

  • Medupptäckande: pedagoger och barn upptäcker tillsammans på äventyr/upplevelser.
  • Medundersökande: pedagogen behöver vara engagerad och följa barnet i dess utforskande.
  • Medupplevande: vi upplever och lär tillsammans där barnens frågor gör att vi söker kunskap tillsammans.
  • Medagerande: pedagogen deltar i leken eller upplevelsen tillsammans med barnen.

Tack vare denna utbildning får förskolan även jobba med Friluftsfrämjandets verksamheter Skogsknopp, Skogsknytte och Skogsmulle som handlar om att möta och upptäckta naturen med trygghet, på barnens villkor. Där Skogsknopp och Skogsknytte är för de allra minsta medan Skogsmulle är från fem år.

Kontakt

Robert Abrahamsson
Rektor
Rejmyre och Brenäs

0122-852 84
robert.abrahamsson@finspang.se

Mästarvägen 31, 612 72 Rejmyre

Jessica Wastesson
Administratör

0122-857 50
jessica.wastesson@finspang.se