Finspångs kommun

Språk/Language

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och Finspångs kommunfullmäktige består av 45 ordinarie ledamöter och 25 ersättare. Ledamöterna väljs i allmänna val var fjärde år.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige tar beslut i frågor som har en principiell betydelse eller av en annan anledning är av viktig för kommunen. Besluten handlar till exempel om:

  • mål och riktlinjer för verksamheten,
  • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
  • nämndernas organisation och verksamhetsformer,
  • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
  • val av revisorer, grunderna för ekonomiska ersättningar till de förtroendevalda,
  • årsredovisningar och ansvarsfrihet samt
  • om folkomröstningar ska genomföras i kommunen.

Ta del av kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder vanligtvis en gång i månaden. Under juli och augusti görs uppehåll. Du kan besöka och lyssna till kommunfullmäktiges möten som är öppna för allmänheten och hålls i sessionssalen i Finspångs kommunhus, Bergslagsvägen 13-15. Du kan även följa mötena direkt på vår webbplats och titta på mötena i efterhand.

Handlingar

Handlingar hittar du på den här sidan ungefär en vecka innan mötet.

Kungörelse

Kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträde görs en vecka före mötet. I kungörelsen finns uppgift om när och var mötet ska hållas. Kungörelsen visas på kommunens webbplats och i annons i de lokala dagstidningarna Folkbladet, Katrineholms-Kuriren och Norrköpings Tidningar.

Formerna för fullmäktiges arbete är bestämda i arbetsordning för kommunfullmäktige.

Skicka medborgar­förslag till kommun­fullmäktige

Om du är invånare i Finspångs kommun kan du lämna in medborgar­förslag till kommun­fullmäktige.

Kontakt

Ulrika Jeansson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång